Onderzoek naar zinvolle snelheidscontrole lokatiesx

Sinds de introductie van verkeershandhavingsteams (VHT's) door het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) worden door het hele land mobiele controles geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen. Door velen wordt betwist dat de opstellingen van de verkeershandhavers niet geplaatst zijn waar ze dit aantoonbaar doen. Maar is dat wel zo? Zonder onderzoek kan men dit wel roepen, maar het is tot heden een uitspraak zonder onderbouwing.Daarom is het nuttig de opstellingen eens aan een inspectie te onderwerpen. Toevallig is er een rijke bron van informatie aangaande de opstellingsmethoden, namelijk de reportages die voor Flitsservice.nl zijn gemaakt. Die gaan dus beoordeeld worden op het nut en de toegevoegde waarde voor de verkeersveiligheid. Om het geheel vergelijkbaar te houden is gekozen voor controles die door de regionale VHT's zijn uitgevoerd.OPROEP:

Voor de verwerking van de gegevens is mankracht nodig. Daarom een oproep aan diegenen die in daad een bijdrage willen leveren aan de doelstelling van Flitsservice.nl. Wie wil helpen gegevens uit de reportages te verwerken?Wat verwachten we van je? Het lezen en beschrijven van controleopstellingen in reportages. Geïnteresseerden/vrijwilligers kunnen voor het helpen bij dit onderzoek contact opnemen met tijmen@flitsservice.nl.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: Tijmen

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram