Onduidelijk optreden politie tegen lichtsignalen


HILVERSUM - Hoofdofficier van justitie Co Spee is het niet eens met het beleid van de politie Gooi en Vechtstreek ten aanzien van automobilisten die elkaar met lichtsignalen waarschuwen voor snelheidscontroles.
André van de Beld, hoofd bureau verkeershandhaving van de politie Gooi en Vechtstreek, had de (wettelijk strafbare, want onnodige) lichtsignalen in deze krant 'gratis reclame' genoemd voor de acties van de politie. Automobilisten minderen immers hun snelheid, waardoor het aantal ongevallen afneemt.TROS-voorzitter Karel van Doodewaerd is in het najaar voor het geven van onnodige lichtsignalen (bij een snelheidscontrole) op de bon geslingerd en las tot zijn verbijstering de uitspraken van Van de Beld. Hij schreef een brief aan Spee waarin hij om uitleg vroeg. Die antwoordt dat een verkeerscontrole niet onder 'het afwenden van dreigend gevaar' valt. Derhalve is het geven van lichtsignalen in die situatie strafbaar, schrijft Spee. Dat de politie Gooi en Vechtstreek geen hekel heeft aan seinende automobilisten strookt niet met wet en regelgeving. Spee: ,,Het openbaar ministerie keurt het aanmoedigen van dergelijke acties af." Overigens vindt Spee de matigende invloed die uitgaat van lichtsignalen op de gereden snelheid slechts van korte duur.De politie Gooi en Vechtsreek zegt in een reactie het beleid van Spee te volgen, maar in het algemeen terughoudend op te treden wanneer het gaat om 'een enkel lichtsignaaltje', zegt woordvoerder Maarten van Weel. ,,Dat is ook afhankelijk van de politieman die er staat", houdt hij een slag om de arm. ,,Maar wettelijk blijft het strafbaar."Van Doodewaerd is niet tevreden met het antwoord en noemt de berichten van politie en openbaar ministerie strijdig. ,,De burger als speelbal van de overheid, die met tegenstrijdigheid maar wat aan rotzooit." De Hilversumse omroepman vindt dat de politie Gooi en Vechtstreek met een rectificatie moet komen. ,,Rest het gevoel van de honderden mensen als ik, die aangemoedigd worden door de politie en vervolgens bekeurd. Banana Republic Nederland."

Bron:  De Gooi en EemlanderCommentaar Flitsservice:


 

Inderdaad is het seinen met lichten verboden, als dit niet bedoeld is om dreigend gevaar af te wenden. Veel mensen denken dat het in elk geval verboden is om een signaal te geven. Dat is niet waar. U kunt een bekeuring toegestopt krijgen op grond van RVV 28: "Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar". Niets bekennen. Een overstekend dier of een slingerende tegenligger met defecte verlichting is daarna uw verhaal in een verontwaardigd bezwaarschrift aan de officier van justitie.
Als u staandegehouden wordt, zeg dan bv. dat u iemand waarschuwde omdat z'n auto verblindend groot licht aan had staan. Er zijn succesvolle bezwaarschriften tegen deze bekeuringen. Zie Beslissing OvJ op bezwaarschrift vw. 'waarschuwen voor radar'