Onenigheid over aantal flitspalenx

AMSTERDAM - Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM), dat regionale korpsen, het openbaar ministerie (OM) en het Korps Landelijke Politiediensten adviseert waar en hoe te controleren, is volledig het overzicht kwijt over het aantal flitspalen in Nederland. Volgens het BVOM staan er duizend in ons land en is dat al jaren een stabiel aantal. Maar volgens de exclusieve leverancier van de palen aan het OM, Gatsometer uit Haarlem, zijn dit er tweemaal zo veel.Het BVOM is een belangrijk adviesorgaan van het openbaar ministerie. Het BVOM, dat een zelfstandige eenheid van het OM is, wordt geleid door verkeersofficier van justitie Koos Spee. De BVOM leidt en betaalt de 26 verkeershandhavingsteams, die verdeeld over ons land opereren. Vorig jaar werden er met behulp van radarauto's, flitspalen en andere middelen 10,6 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. In 7,6 miljoen gevallen betrof het een snelheidsovertreding.Uit cijfers van Gatsometer, de enige leverancier van flitspalen aan de Nederlandse overheid, blijkt dat het OM de afgelopen jaren honderden flitspalen extra heeft gekocht. Er is allesbehalve sprake van stabilisering, meent Gatsometer. "De laatste jaren is er juist een enorme toename" , zegt woordvoerder Anjo Bierman. "Het openbaar ministerie is de grootste afnemer van flitspalen. De afgelopen 3,5 jaar zijn er bijna achthonderd geleverd. Gemeenten en provincies, die ook flitspalen mogen neerzetten, bestellen nog nauwelijks", aldus Bierman.Het BVOM ontkent de bewering van Gatsometer. "Het aantal flitspalen groeit niet", verzekert woordvoerder Leendert de Lange. "Volgens ons staan er ongeveer duizend flitspalen in Nederland en dat is al jaren zo.Pak me niet op precieze aantallen. Door overleg met de gemeenten zijn we op de hoogte. Het aantal dat flitst is een op vijf." Gatsometer, dat ook de fotoapparatuur voor de flitspalen levert, schat dat jakkeraars minder kans maken op een boete dan het Bureau Verkeershandhaving zegt. "Een op de zes flitst." Overigens is de leverancier niet de enige die de aantallen die het BVOM noemt in twijfel trekt. De website flitspaal.nu constateert uit meldingen over de afgelopen zes jaar de aanwezigheid van ruim 1600 flitspalen.

Bron:  Autotelegraaf

Melder: Speedbuster

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram