Ongevallen bij controles; schering en inslag


Snelheidscontroles worden volgens de overheid ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Af en toe klinken er echter geluiden dat deze controles zélf verkeersonveilige situaties veroorzaken in de vorm van (bijna) ongevallen. Regelmatig verschijnen er op de site www.flitsservice.nl reportages en verhalen op het forum die vertellen over dit verschijnsel. Het is zelfs zo dat dit forum beschikt over een meldpunt hieromtrent. In persberichten van de politie worden deze ongevallen steevast niet gemeld. Dit kan immers enorme afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de zogenaamde positieve invloed op de verkeersveiligheid van snelheidscontroles.


(c)Flitsservice.nl - Wagen in de sloot


Flitsservice is in bezit gekomen van opnamen van snelheidscontroleurs die melding via hun portofoon doen van een ongeval bij hun snelheidscontrole aan het hoofdkwartier. Er is onder andere te horen dat volgens een controleur een automobilist puur van de schrik remt en van achter aangereden wordt door een vrachtwagen. Niet echt een "wegpiraat" als je aangereden wordt door een vrachtwagen.

De opnamen zijn afkomstig van het zogeheten KLPD-netwerk ALEX, dat onlangs vervangen is door C2000. Dit netwerk was op een eenvoudige wijze vervormd en kon met de duurdere scanners simpelweg worden afgeluisterd. Flitsservice heeft een hele serie opnamen ontvangen van wisselende kwaliteit. De authenticiteit van de opnamen is inmiddels door verschillende experts gegarandeerd. De meest duidelijke opnamen zijn vanaf heden te beluisteren op de site van Flitsservice. Hieruit blijkt dat het niet gaat om een incident maar om een structureel probleem. Deze opnamen zijn een zoveelste afbreuk op de bewering dat met de snelheidscontroles de verkeersveiligheid gediend wordt en dat het niet (vooral) gaat om het spekken van de staatskas.(c)Flitsservice.nl - Wagen onnodig in de kreukels
Veel mensen zullen zeggen "Als ze niet te hard gereden zouden hebben,
dan..." Uit ervaring kunnen wij melden dat het iedereen kan overkomen.
Wij zien mensen die zich keurig aan de limiet houden op de rem trappen
bij het beeld van een controle, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Martijn Hurks, oprichter van Flitsservice.nl hierover: "Deze reactie is
het resultaat van een veel te krappe marge die gehanteerd wordt van slechts
6 km/u voordat men geflitst wordt. Veel automobilisten remmen voor de
zekerheid af, om toch vooral maar zeker te zijn niet geflitst te worden.
Automobilisten twijfelen ook sterk wat de geldende limiet is en het resultaat
is dan eerst remmen en dan pas kijken met alle gevolgen van dien."

Zelfs de Swov, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
dringt aan op een onderzoek naar ongevallen bij controles, zoals blijkt
uit onderstaand citaat:SWOV wil onderzoek naar de onveiligheid van snelheidscontroles

http://www.swov.nl/rapport/R-2004-04.pdf

Pagina: 47 (49 in PDF)Een derde mogelijke verklaring zou kunnen samenhangen met de toegepaste
methoden van snelheidstoezicht. In § 5.1 is geconstateerd dat de
verkeersveiligheid significant is toegenomen in politieregio's waar
het snelheidstoezicht overwegend met onopvallende radarauto's is uitgevoerd,
en significant is afgenomen in politieregio's waar dat overwegend met
behulp van flitspalen gebeurde. Een oorzakelijk verband tussen de toegepaste
methode en het ontstaan van ongevallen is daarmee niet aangetoond, maar
vrijwel iedere automobilist kent het verschijnsel van afremmen bij het
naderen van een flitspaal. En soms gebeurt dat afremmen tamelijk abrupt.
De homogeniteit van de verkeersstroom kan daardoor worden verstoord,
zeker wanneer de flitspaal (te) laat wordt waargenomen of wanneer sommige
bestuurders de flitspaal wel waarnemen en andere niet. De kans op kop-staartbotsingen
neemt daardoor toe. In extreme gevallen, zoals bij een hoge rijsnelheid
en/of een glad wegdek, kan de bestuurder zelfs de macht over het stuur
verliezen en in een sloot belanden of tegen een obstakel botsen.

Ook in de internationale literatuur is dit verschijnsel gesignaleerd,
maar onderzoek naar het effect ervan op de ongevalskans is tot nu toe
niet uitgevoerd (Elvik & Vaa, 2004). Zulk onderzoek is wel gewenst,
temeer omdat ook uit sommige evaluatieonderzoeken naar het effect van
roodlichtcamera's naar voren is gekomen, dat deze tot een toename van
kopstaartbotsingen kunnen leiden (McGee & Eccles, 2003). Een dergelijk
onderzoek lijkt, op basis van het bestand van geregistreerde ongevallen,
ook op korte termijn uitvoerbaar.Een andere component die risicoverhogend werkt is de waarneembaarheid
van controles. Hoe moeilijker deze waarneembaar zijn, des te groter de
schrikreactie. Nu de periode met daglicht korter is, is het wachten op
nog meer incidenten waar in het slechtste geval ook gewonden of erger
kunnen vallen.

Per jaar worden er ongeveer 4,5 miljoen boetes uitgedeeld voor tot 10
km/u te hard. Dit is ongeveer 70% van het totale aantal bonnen. "Dit zijn
alles behalve "snelheidsduivels", zoals politie en Justitie geflitste
automobilisten graag aanduidt", aldus Martijn Hurks.

Hieronder de geluidsopnames. Opvallend is dat de opnames die voorzien
zijn van een datum allemaal erg dicht op elkaar zitten. Duidelijk is dat
er diverse ongevallen per maand gebeuren:
Datum: 13 maart 2002 om 19:43 uur

Lokatie: De A13


De controleur (15 52) meldt zich aan bij de centralist in Driebergen
(Alex) voor een controle op de A13 westbaan (Den Haag richting Rotterdan)
bij hectometer 14.3.

Even later meldt de controleur zich weer, ditmaal om het ongeval
te melden.
Ongeluk
A13 deel 1
Ongeluk
A13 deel 2
   

Datum: 03 februari 2003 om 21:15 uur

Lokatie: De A12


De controleur (15 49) meldt zich bij de centralist (Alex) dat er
een ongeluk gebeurd is bij de radarcontrole op de A12 Utrecht richting
Gouda bij hectometer 50.1.
Ongeluk
A12
   

Datum: 28 januari 2002 om 20:56 uur

Lokatie: De A50


De controleur (19 11) meldt zich bij de centralist (Alex) dat er
een ongeluk gebeurd is bij de radarcontrole op de A50 Apeldoorn
richting Zwolle bij hectometer 206.2. Het is helaas slecht verstaanbaar,
maar in deel 2 hoort u zelf van de controleur dat de man helemaal
niet remde, maar dat hij achteroverkeek en daardoor de berm in stuurde
en ging schuiven. Een echte wegpiraat dus!
Ongeluk
A50 deel 1
Ongeluk
A50 deel 2

Datum: 21 februari 2002

Lokatie: De A27


De controleur (19 71) meldt zich bij de centralist (Alex) dat er
een ongeluk gebeurd is bij de radarcontrole op de A27 Utrecht richting
Gorinchem. Een personenauto schrikt dusdanig dat de remmen blokkeren
en een achterop rijdende vrachtauto erop knalt.
Ongeluk
A27

Datum: 17 november 2002 om 12:48 uur

Lokatie: De A16


De controleur (19 14) meldt zich bij de centralist (Alex) dat er
een ongeluk gebeurd is bij de radarcontrole op de A16 Rotterdam
richting Breda bij Moerdijk. Vier personenauto's raken elkaar. Een
ambulance wordt verzocht.
Ongeluk
A16

Datum: 08 februari 2002

Lokatie: De A12


De controleur (15 48) meldt zich bij de centralist (Alex) dat er
een ongeluk gebeurd is bij de radarcontrole op de A12 Utrecht richting
Arnhem vlak voor Veenendaal. Drie personenauto's raken elkaar. Een
ambulance wordt verzocht. Nadat alles opgeruimd is, wordt er een
nieuwe stek gezocht. De centralist geeft een mooie lokatie, zodat
hij er "geen last" van heeft.

Ongeluk A12 deel
1
Ongeluk A12 deel 2Ongeluk A12 deel 3Datum: onbekend

Lokatie: De A12


De controleur (15 49) meldt zich bij de centralist (Alex) dat er
een ongeluk gebeurd is bij de radarcontrole op de A12 Utrecht richting
Arnhem vlak voor Veenendaal. Er ligt een auto in de sloot.


Controle
A12


Hieronder enkele links naar reportages van ongevallen bij snelheidscontroles:

http://www.flitsservice.nl/cm_php/main_repo.php?id=657

http://www.flitsservice.nl/cm_php/main_repo.php?id=1973

http://www.flitsservice.nl/cm_php/main_repo.php?id=514

http://www.flitsservice.nl/cm_php/main_repo.php?id=1758

http://www.flitsservice.nl/cm_php/main_repo.php?id=1225

Flitsservice.nl heeft ook een Meldpunt
gemaakt op het forum waarin ongevallen gemeld kunnen worden. Hier staan
ook recente ongevallen in.
Bron:  Flitsservice.nl