Onverwacht meer verkeersdoden in Europa1590x

In het Europese verkeer vielen dit jaar onverwacht weer meer doden, na een jarenlange gestage daling van het aantal verkeerslachtoffers. Dat blijkt uit cijfers over het eerste half jaar van de Internationale Automobiel Federatie (FIA), waarbij ook de ANWB is aangesloten.
Wilco Hogenbirk

Volgens de FIA is er vooral bij de landen in Noord-Europa sprake van een stijging van het aantal verkeersdoden. Als mogelijke verklaring geeft de FIA de zachte winter, waardoor er fors meer verkeer van auto's en motoren was.

In Denemarken bijvoorbeeld is het aantal verkeersdoden gestegen met 40 procent. Duitsland zag een stijging van 8 procent, Polen en Tsjechiƫ 14 procent.

Nederland

Voor Nederland waren over de eerste helft van 2007 nog geen cijfers beschikbaar, aldus de FIA.

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld het aantal verkeersdoden tussen 2001 en 2010 met 50 procent te verminderen. Vorig jaar lukte dat goed, met een daling van 8 procent.

Laagst

Nederland had in 2006 op Malta na relatief gezien het laagste aantal verkeersdoden: 43 per miljoen inwoners.

De FIA waarschuwt ervoor dat de strijd voor minder verkeersslachtoffers niet mag verslappen. Het is nog lang geen tijd voor zelfvoldaanheid, aldus de FIA.

Bron:  Nu.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram