Ook provincie struikelt over A28

 

12 DECEMBER 2002 - ZWOLLE - ‘Absoluut niet acceptabel dat een project dat op het punt van beginnen staat zomaar wordt afgeblazen.‘ Zo doet de provincie Overijssel een duit in het A28-zakje.Net als het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Taskforce A28 is de provincie ‘zeer ontstemd‘ over het niet doorgaan van broodnodige aanpassingen aan de A28, zo laat men weten in een gezamenlijke brief aan Verkeersminister De Boer. Vanwege financiële problemen bij het rijk is de uitvoering van de voor 2003 en 2004 voorgenomen maatregelen voor onbepaalde tijd uitgesteld. De provincie wil ‘op zeer korte termijn‘ een gesprek met de minister. De betrokken woordvoerders van de Kamercommissie Verkeer en Waterstaat is inmiddels gevraagd actie te ondernemen. Dagelijks maken meer dan 80.000 motorvoertuigen gebruik van het A28-traject rond Zwolle. Dagelijks zit het verkeer van Meppel naar Zwolle en omgekeerd muurvast. In het kader van de Taskforce A28 werken Rijkswaterstaat, provincie, gemeente Zwolle en VNO-NCW er al sinds 1999 aan om het traject Hattemerbroek-Lankhorst bereikbaar te houden. Becijferd is al dat die maatregelen 111 miljoen gaan kosten. De Taskforce heeft besloten het project in twee delen uit te voeren. Als eerste staat het gedeelte tussen Zwolle-Zuid en Ommen - kostenpost 44 miljoen - op stapel. De provincie signaleert weer dat op korte termijn maatregelen nodig zijn om de ergste bottleneck rond Zwolle weg te nemen. Nog langer uitblijven van verbeteringen noemt de provincie niet acceptabel.
‘Zonder tijdige maatregelen dreigt nu een infarct op de vitale verkeersader tussen Randstad en Noord- en Oost-Nederland‘. De provincie dringt erop aan om de A28 op te nemen in de categorie A-projectenlijst van de spoedwet Wegverbreding.In de staten kwam de problematiek in het vragenuurtje aan de orde. CDA-gedeputeerde Piet Jansen zei geschokt te zijn over het mogelijke uitstel.De PvdA-fractie trok het onmiddellijk in de verkiezingssfeer en stelde voor om het ‘kwartje van Kok‘ niet terug te geven aan de burger, maar om het geld te gebruiken voor de A28.Jansen toonde zich ontstemd over die suggestie.‘Daar bemoei ik me niet mee. Dat is een politieke afweging, die in Den Haag moet worden gemaakt. Wij gaan niet over het kwartje van Kok‘, beet hij de PvdA en GroenLinks toe.

 
 
Bron: Zwolse Courant
 
  12-12-2002  


|

FlitsKaart