Openbaar Ministerie en politie zetten handhaving op bestaande en nieuwe locaties in politieregio Midden-Nederland voort

 

Om de verkeersveiligheid op ons wegennet te verhogen, bepaalt de politie jaarlijks waar er behoefte is aan gerichte verkeerscontroles. Dit gebeurt op basis van onder andere analyses, klachten van burgers, meetgegevens en in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en de verschillende wegbeheerders. Daarnaast wordt gekeken naar een zo’n evenredige en eerlijke verdeelsleutel met betrekking tot de handhavingscapaciteit. Voorgenoemde werkwijze resulteert voor 2016 ten opzichte van 2015 naast nieuwe en ongewijzigde trajecten ook in aangepaste trajecten. Dit zijn trajecten uit 2015 waarvan het handhavingsgedeelte is uitgebreid, ingekort of verlegd. In 2016 zal de politie met name op onderstaande trajecten door middel van handhaving de verkeersveiligheid trachten te verhogen.

Provincie Flevoland

Nieuwe trajecten

N302 (Larserweg, van Larserplein tot N305 Gooiseweg).

Aangepaste trajecten

N307 (Dronterringweg / Hanzeweg, van Biddingweg tot Hondweg/Ketelweg).

Ongewijzigde trajecten

N302 (Markerwaarddijk / Houtribweg, van Enkhuizen tot A6 Lelystad Noord).
N701 (Oostvaardersdijk, van Godendreef tot Knardijk).
N706 (Vogelweg, van A27 tot Larserweg).
N352 (Zuiderringweg / Schokkeringweg, van A6 tot N719 Leemringweg).
N309 (Elburgerweg, van N305 Dronterweg tot N306 Drontermeerdijk).
N712 (Corridor Urk-Lemmer, van Urk tot N716 Lemsterweg).
N715 (Oosterringweg, van A6 tot Marknesse).
N306 (Harderbosweg / Harderdijk / Spijkwegl, van N302 tot N309).

Provincie Noord-Holland

Nieuwe trajecten

Bollelaan te Naarden. Nieuwe Bussemmerweg en Crailoseweg te Huizen.
Amersfoortsestraatweg te Huizen (ten noorden van de A1).
Ceintuurbaan en Blaricummerstraat te Huizen. Huizerweg en Torenlaan te Blaricum.
Gemeenlandslaan te Huizen.
Mies Bouwman-boulevard en N524 te Hilversum. N524 en Bussummergrindweg tot Struikheiweg te Bussum.

Provincie Utrecht

Nieuwe trajecten

Vleutensebaan, Grauwaartsingel en Terwijdesingel te Utrecht.
N201/N402 (Roodlichtnegatie op kruising N201/N402).

Aangepaste trajecten

N226 (Arnhemseweg / Geeresteinselaan / Maarsbergseweg / Woudenbergseweg / Maarsbergseweg, van A28 tot N225).
N230 (Zuilensering, van op- en afrit A2 tot Franciscus-/ Gandhidreef).
N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg, van Groenekan tot Provinciegrens).
N201 (Mijdrechtse Zuwe / Provincialeweg, van Amstehoek tot N212).
N201 (Provincialeweg, van op- en afrit A2 tot Provinciegrens).
N224 (Woudenbergseweg / Zeisterweg / Utrechtseweg / Dorspstraat, van Zeist tot Woudenberg en bebouwde kom Renswoude).
N225 (Grebbeweg / Nude, van Rhenen tot Provinciegrens).
N225 (Hoofdstraat / Driebergsestraatweg / Leersumsestraatweg / Rijksstraatweg / Koningin Wilhelminaweg, van Driebergen t/m bebouwde kom Amerongen).

Ongewijzigde trajecten

Einsteindreef, Marnixbrug, Marnixlaan en Cartesiusweg te Utrecht.
N233 (Rondweg-Oost / Cuneraweg / Lijnweg, van A12 tot N225).

Trajecten waar gecontroleerd wordt kunnen bestaan uit meerdere straten en overschrijden soms de gemeentegrenzen en grenzen van het werkgebied van de politiebasisteams/-districten. De trajecten bevinden zich zowel binnen als buiten de bebouwde kom en zijn van verschillende orde, namelijk gemeentelijke en of provinciale wegen.

Net zoals met de bestaande trajecten gebeurde, zal de politie en/of wegbeheerder middels een persbericht vooraf kenbaar maken wanneer op een nieuw traject verkeerscontroles van start gaan.

 
 
Bron: OM
 
  23-2-2016  


|

FlitsKaart