Openbaar Ministerie misbruikt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 

Lessing's Patriarch
Juridisch advies- en rechtsbijstandbureau

PERSBERICHT


Gerechtshof Amsterdam:

Openbaar Ministerie misbruikt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

In een arrest van de meervoudige kamer van het Gerechtshof te Amsterdam (LJN BX0725) dat vandaag is gepubliceerd,
geeft het hof aan dat niet de burger die zijn bekeuring aanvecht maar het Openbaar Ministerie zelf, de Wet openbaarheid van bestuur misbruikt.

In deze zaak stelde een verkeersovertreder bezwaar in bij de officier van justitie van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) te Utrecht tegen een opgelegde bekeuring. Hij deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de bewijslast toegestuurd te krijgen. De CVOM heeft dit verzoek destijds ten onrechte doorgestuurd naar de gemeente waar de vermeende parkeerovertreding werd gepleegd, aldus het arrest.
De gemeente verstrekte vervolgens de gevraagde gegevens (verkeersbesluit) maar bracht daarbij leges in rekening die bijna hoger waren dan de boete zelf.

Het hof heeft vandaag uitgesproken dat de CVOM het Wob verzoek ten onrechte heeft doorgestuurd naar de gemeente.

De CVOM, als dossierhouder, had zelf het verkeersbesluit bij de gemeente moeten opvragen en had zelf de kosten voor eventuele leges moeten dragen. Door dit niet te doen misbruikte zij de Wet openbaarheid van bestuur.
Vorig jaar beschuldigde oud minister Donner, in een brief aan de tweede kamer, verkeersovertreders ervan misbruik te maken van de Wet Openbaarheid van bestuur.
Nu blijkt dat juist het Openbaar Ministerie deze wet veelvuldig misbruikt.
Alle verzoeken m.b.t. de Wet openbaarheid van bestuur worden door de CVOM doorgestuurd naar de politie en gemeenten. Daardoor schendt zij uitgebreid de Wet openbaarheid van bestuur. Het is dus zeker niet dat de verkeersovertreder de wet misbruikt. De misbruiker is nu juist het Openbaar Ministerie zelf.

Het verkeersbesluit op zichzelf was al dusdanig sterk dat de parkeerbekeuring werd vernietigd en men zag zich genoodzaakt alle uitgeschreven bekeuringen op deze locatie in te moeten trekken. De verkeersovertreder ging in bezwaar tegen de betaling van de geheven leges en vroeg juridisch advies bij Flitsservice.nl. Flitssservice.nl is een gerenommeerde internetsite die bekend staat om haar succesvolle strijd tegen ten onrechte opgelegde verkeersboetes en flitscontroles.
Het rechtsbijstand bureau Lessing's Patriarch van Eric van Arcken ( Wob expert en jurist bij Flitsservice.nl) heeft de zaak toen overgenomen en is gaan procederen met het nu bereikte resultaat als gevolg.

Eric van Arcken is blij met dit arrest: "De CVOM in Utrecht is een volstrekt chaotische instelling. Door mismanagement en falende, zelf ontwikkelde ICT systemen, klopt bijna geen enkele procedure en is men niet in staat om bezwaar en beroep tijdig af te handelen. Er is een gigantische opstopping ontstaan in de afhandeling van de bezwaren en Wob verzoeken. Om werk te besparen worden Wob verzoeken gewoon doorgestuurd naar de politie en gemeenten. De CVOM verzaakt ernstig haar eigen verantwoordelijkheden en laat vervolgens de minister weten dat het de verkeersovertreder is die misbruik maakt van de Wet openbaarheid van bestuur.
Ze is echter zelf de mega frustreerder van deze wet.
Van het College van procureurs generaal verneem ik dat men bezig is het management te vervangen maar dat neemt niet weg dat de procedures nog steeds niet kloppen.
Dit arrest zal de CVOM ertoe dwingen procedures af te stemmen op wetgeving en niet, zoals nu, naar de dubieuze richtlijnen van oud OM baas Harm Brouwer zoals hij die in een brief van 15 augustus 2005 voorschreef.
Een diepgaand onderzoek door de tweede kamer naar de wanorde bij de CVOM in Utrecht is dringend noodzakelijk."

Meer informatie:
Pers: [email protected]
Overig: [email protected]
Vanwege de media aandacht kan het even duren voor u antwoord krijgt.

 
 
Bron: Lessing’s Patriarch
 
  7-10-2012  


|

FlitsKaart