Optospeed wordt vaker ingezetx

Volgens het Bureau Verkeershandhaving, hebben de politiekorpsen Brabant-Zuid-Oost, Zeeland en Drenthe positieve ervaringen opgedaan met de Optospeed. De vooralsnog niet te detecteren Optospeed, is volgens het bureau verkeershandhaving een goedgekeurd meet instrument, en wordt op dit moment aanvullend ingezet bij de opsporing van snelheidsovertreders. "Het is waarschijnlijk dat dit meetmiddel in de toekomst op grotere schaal wordt ingezet", aldus het Bureau Verkeershandhaving.

Bron:  Bureau Verkeershandhaving

Melder: VW Golf GTI

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Bij ons zijn al vele methodes bekend die een optospeed nutteloos maken.