Parkeerwachter komt op de koffie

 

Een Almelose parkeerwachter wordt wegens veelvuldig koffiedrinken onder diensttijd en daaruit voortvloeiend plichtsverzuim voorgedragen voor ontslag. Dat bevestigt directeur E. Littooij van Stadstoezicht Almelo, waar de man sinds een aantal jaren in dienst is.

Tegen drie andere controleurs, die ook hun koffieadressen in de stad hadden, worden lichtere maatregelen overwogen.

Volgens directeur Littooij is uit intern onderzoek gebleken dat de met ontslag bedreigde medewerker vijftien tot twintig vaste adressen in de binnenstad had, waar hij - dan hier, dan daar - meerdere keren per dag koffie dronk. „Maar erger is dat de band met de mensen van zijn koffieadressen, zijn werk ging beïnvloeden. Gebleken is dat hij, wanneer hij op de betreffende plekken een foutgeparkeerde auto zag staan, bij voorbaat een blokje omging. Dat heet selectief bekeuren; kortom plichtsverzuim. En daarop past maar één maatregel: ontslag”, aldus Littooij, eraan toevoegend dat de functionaris ook een aantal nieuwe collega’s vroeg om geen bonnen bij de bewuste adressen uit te schrijven.

Dat hij de zwaarste disciplinaire maatregel niet overweegt tegen de drie andere medewerkers, heeft volgens Littooij te maken met de mate waarin zij over de schreef gingen. De drie gingen niet alleen veel minder vaak op de koffie, er zijn evenmin aanwijzingen dat de band met de koffieadressen van invloed was op het al dan niet uitschrijven van parkeerbonnen.

 
 
Bron: www.tctubantia.nl
 
  31-3-2009  


|

FlitsKaart