Partij voor Filerijder in oprichting

 

Het moet afgelopen zijn met de files. Dat is het motto van de nieuw op te richten Partij voor de Filerijder. Omdat er in Den Haag onvoldoende aandacht is voor de mobiliteitsproblematiek, heeft Luc van Brussel besloten deze one issue-partij op te richten.

‘PvdF is van mening dat de aandacht van politiek & overheid momenteel onvoldoende gefocust is op de files, dat er veel te eenzijdig wordt gekeken naar langere termijnoplossingen en dat het ontbreekt aan voldoende communicatie met de filerijders,’ communiceert het persbericht.

Verdonk
Het idee van Van Brussel is dat wanneer 350.000 filerijders hun steun aan de partij betuigen, er voldoende grond is voor het oprichten van een politieke partij. Er is nog geen kandidatenlijst, maar de PvdF stelt u wel vast de vraag of Verdonk een goede kandidaat zou zijn.

 
 
Bron: ZIBB
 
  21-9-2007  


|

FlitsKaart