Pieter van Vollenhoven als agent bij verkeerscontrole

 

Op zaterdag 21 maart gaat de heer Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven in politieuniform voor één dag aan de slag als politievrijwilliger. Hij verricht daadwerkelijk politiewerk bij de regiopolitie Limburg-Noord tijdens twee verkeerscontroles. De heer Van Vollenhoven doet dat in het kader van Make a Difference Day (MADD), waarbij landelijk het vrijwilligerswerk onder de aandacht van de burgers wordt gebracht.

Hare Majesteit de Koningin en andere leden van de Koninklijke Familie nemen deel aan Make a Difference Day (MADD), die op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart plaatsvindt. Op deze dagen steken duizenden Nederlanders de handen uit de mouwen bij allerlei vrijwilligersactiviteiten in het hele land. De heer Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven komt naar de regiopolitie Limburg-Noord om landelijk de vrijwillige politie te promoten die in 2008 zestig jaar bestond.

Werken
Alvorens de heer Van Vollenhoven aan de slag kan gaan, zal korpschef Bryan Rookhuijzen hem beëdigen als politiefunctionaris. Ook wordt de heer Van Vollenhoven voor één dag aangesteld bij de politie Limburg-Noord. Er worden controles uitgevoerd op het gebied van de verkeersveiligheid. Tijdens de controles wordt door de vrijwillige politie nauw samengewerkt met beroepsagenten, leden van het Verkeershandhavingsteam (VHT) en medewerkers van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Het doel van de controles is het vergroten van de verkeersveiligheid. Het gaat er immers om mensen bewust te maken van de verkeersveiligheid en hun rijgedrag. Er nemen ongeveer 40 personen aan deel. Naast enkele beroepskrachten zijn er ongeveer 25 leden van de vrijwillige politie en 8 van het VHT. Politievrijwilligers hebben zelf het draaiboek geschreven voor deze verkeerscontroles. De heer Van Vollenhoven zal worden gecoachet tijdens zijn politiehandelingen.

Wat is vrijwillige politie?
De vrijwillige politie maakt integraal deel uit van het Nederlandse politiebestel. Leden van de vrijwillige politie zijn burgers die ergens anders een baan hebben of zorgtaken vervullen. Zij ondersteunen, na een intensieve opleiding van drie jaar, in hun vrije tijd de beroepscollega’s in het politiewerk. De vrijwillige politie heeft dezelfde bevoegdheden als de beroepscollega’s. Zij zijn geüniformeerd en doen volwaardig politiewerk. Het uniform is hetzelfde, er is nauwelijks verschil te zien tussen een politievrijwilliger of een beroepskracht. In Nederland zijn ongeveer 1.650 politievrijwilligers. De vrijwillige politie bestaat sinds 1948. Het korps Limburg-Noord heeft 95 politievrijwilligers.

Taken en rechtspositie
De vrijwillige politie verricht een breed scala aan werkzaamheden. Enkele voorbeelden: voorkomen van kleine criminaliteit, houden van verkeerscontroles, toezicht houden bij evenementen, handhaving van de milieubepalingen en wijksurveillance. Zij zijn de ogen en oren van de politie. Per persoon werken ze gemiddeld 250 uur op jaarbasis inclusief training en bijscholing. De politievrijwilligers ontvangen een bescheiden uurvergoeding voor hun werkzaamheden en de gevolgde opleidingen en trainingen. Ook hebben de leden van de vrijwillige politie een rang. De meest voorkomende rangen zijn surveillant van politie, agent en hoofdagent. Er is ook een aantal brigadiers en inspecteurs.

 
 
Bron: Politie Limburg-Noord
 
  18-3-2009  


|

FlitsKaart