Plasterk gebrand op aanpak misbruik Wob

 

Het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur moet aan banden worden gelegd. Daarop is ook minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gebrand, zo blijkt uit navraag bij zijn ministerie.

Hij wacht nog op een initiatiefwetsvoorstel voor de Wob van GroenLinks, maar mocht dat uiteindelijk niets of onvoldoende opleveren, kan hij zelf nog nieuwe plannen maken.

Er zijn veel klachten over misbruik van de Wob. Er valt namelijk geld aan te verdienen: gaat een overheid niet snel genoeg in op een Wob-verzoek en komt ze niet tijdig op de proppen met de geëiste informatie, dan moet een dwangsom worden betaald.

De gedachte van de minister is dat, in plaats van de dwangsom, naar een andere stok achter de deur moet worden gezocht.

Aanpassingen kunnen niet zomaar worden aangebracht door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur, maar alleen met een echt wetsvoorstel. Het vergt dus nog wel enige tijd.

 
 
Bron: Nu.nl
 
  22-8-2013  


|

FlitsKaart