Plasterk wijzigt Wob om misbruik aan te pakken

 

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat zoals hij al aankondigde het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te lijf, door de dwangsom af te schaffen.

Plasterk maakte dit voorjaar al tegen NU.nl bekend dat hij dit jaar nog zou komen met een voorstel tot wijziging van de Wob.

De minister zei toen dat er hele bedrijfjes zijn die gespecialiseerd zijn in het innen van dergelijke dwangsommen, die per geval kunnen oplopen tot 1.260 euro.

De huidige dwangsom om niet op tijd reageren op een Wob-verzoek lokt misbruik uit. De indieners zijn soms helemaal niet uit op informatie, maar op geld.

"Zo wordt bijvoorbeeld een Wob-verzoek verborgen in een open sollicitatiebrief, in de hoop dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en weer geld geïnd kan worden’’, aldus het ministerie.

Die praktijk kost de overheid naar schatting jaarlijks tussen de 8 en 14 miljoen, becijferde het departement.

Dus wordt de dwangsom afgeschaft. Bestuursorganen moeten wel tijdig blijven reageren op een Wob-verzoek. Lukt het niet binnen de geldende termijnen te beslissen, dan kan de verzoeker naar de rechter.

 
 
Bron: Nu.nl
 
  12-11-2014  


|

FlitsKaart