Plattelandswegen veiliger met 60 km

 

DEN HAAG (ANP) - Het aantal verkeersslachtoffers op plattelandswegen loopt drastisch terug als de maximumsnelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Dat maakte de Unie van Waterschappen gisteren bekend. Uit onderzoek is gebleken dat op sommige wegen de verlaging van de maximumsnelheid resulteert in een kwart minder verkeersslachtoffers.

Samen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) hebben de waterschappen bekeken welke concrete resultaten met het 60-kilometerprogramma (1997-2003) zijn geboekt. In dat project is op ruim de helft van de plattelandswegen de maximumsnelheid omlaag gebracht.

De waterschappen willen het 60-kilometerregime voor deze wegen verder uitbreiden. Daarbij pleit de unie voor extra maatregelen als meer snelheidscontroles en in de toekomst snelheidsbegrenzers om het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te dringen.

Cijfers

Van de 47.000 kilometer plattelandswegen in Nederland valt 7000 kilometer onder verantwoordelijkheid van waterschappen. Op deze provinciale wegen valt jaarlijks ruim 30 procent (340) van het totaal aantal verkeersdoden, terwijl ongeveer 2500 mensen na een ongeluk in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

De waterschappen hebben de afgelopen zes jaar op 4000 kilometer van hun plattelandswegen de maximumsnelheid teruggebracht naar 60 kilometer per uur. De resultaten uit het onderzoek met SWOV zijn een aansporing dat snelheidsregime verder door te voeren, vindt de unie. Tot 2010 moet de snelheid op nog eens 1500 tot 2000 kilometer plattelandsweg omlaag.

 
 
Bron: Leeuwarder Courant
 
  26-2-2004  


|

FlitsKaart