Plotseling dubbel zoveel filesx

Den Haag, 11.10 uur - Eigenlijk staan er tweemaal zoveel files als in de verkeersinformatie wordt gemeld. Dat blijkt uit proeven met een nieuw, volledig geautomatiseerd meetsysteem. Dat systeem voert Rijskwaterstaat vanaf 1 juli in.Niet alleen het aantal, ook de lengte van de files zullen aanzienlijk toenemen. Dat komt niet omdat het fileprobleem plotseling veel groter is maar omdat de metingen veel preciezer zijn.Ook de zwaarte van een file, oftewel de lengte maal de duur ervan, zal bijna verdubbelen, zei een woordvoerder van de Verkeers Informatie Dienst (VID) . Vanochtend rond half acht bijvoorbeeld liet de oude meting 31 files zien met een lengte van 124 kilometer. Volgens de aanstaande peiling waren er 49 met een lengte van 172 kilometer.Het systeem geeft alle veranderingen, hoe klein ook, door. Dat zorgt voor snellere wijzigingen in het beeld. Ook neemt het aantal meldingen toe, omdat iedere file wordt doorgegeven. Nu worden meerdere files op hetzelfde wegdeel samengevoegd tot een lange rij auto's.Straks zullen niet alleen files op het hoofdwegennet maar ook de files op de verbindingswegen worden gemeld. Ook opstoppingen van maar een kilometer komen in de statistieken. De ondergrens voor de nieuwsbulletins blijft wel twee kilometer overigens.De metingen gebeuren op ongeveer 1500 kilometer van het Nederlandse hoofdwegennet. (anp)

De telegraaf schreef hierover:


DEN HAAG, maandag

In werkelijkheid staan er twee keer zoveel files als in de verkeersinformatie wordt gemeld. Dit blijkt uit de proefneming van een nieuw, volledig geautomatiseerd meetsysteem dat Rijkswaterstaat op 1 juli aanstaande zal invoeren.
De totale filezwaarte zal minder toenemen, al houdt de Verkeersinformatiedienst (VID) ook hier rekening met een stijging tot zo'n 45 procent.

En dat is een ramp voor de jaarlijkse filestatistieken, die als gevolg van het nieuwe systeem, Trefi genaamd, zullen exploderen. De zogenoemde filezwaarte wordt uitgedrukt in kilometerminuten: het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. Vorig jaar kwam dit uit op ruim 10 miljoen, met dit nieuwe systeem zou dit uitkomen op 14,5 miljoen.Uit vrees voor negatieve reacties heeft Rijkswaterstaat daarom besloten het systeem tijdens de relatief stille zomermaanden in te voeren.

Tot nu toe wordt de file-informatie, die wordt gemeten via zogenoemde lussen in het wegdek, nog deels handmatig verwerkt.
Daarbij worden files soms niet in de verkeersinformatie vermeld omdat die niet aan de gestelde eisen voldoen. Nu ergert menig automobilist zich eraan dat hij muurvast staat op de snelweg, maar dat de file nergens wordt genoemd. Straks is iedere stremming tot in detail bekend.

Rijkswaterstaat reageerde alsvolgt;Met nieuw fileregistratiesysteem naar betrouwbare en voorspelbare reistijdRijkswaterstaat werkt aan de invoering van een nieuw systeem om files te registreren.Het nieuwe systeem registreert files sneller en nauwkeuriger. Hierdoor is er een beter beeld van de files op de Nederlandse wegen te geven. Verbetering van fileregistratie leidt tot betere reisinformatie voor de weggebruiker. Betrouwbare en voorspelbare reistijd is een belangrijk onderdeel van de Nota Mobiliteit die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat naar verwachting deze zomer presenteert. De situatie op de weg verandert uiteraard niet door andere registratie.Door de nieuwe systematiek ontstaat een trendbreuk ten opzichte van de filecijfers van voorgaande jaren. Files worden berekend aan de hand van drie aspecten: het aantal files, de lengte in kilometers en de duur in minuten. De filezwaarte van een file is de lengte vermenigvuldigd met de duur. Filezwaarte is de basis voor de rangschikking in de filetop 50, de grootste knelpunten in ons land. Eerste metingen wijzen uit dat met het nieuwe systeem het aantal geregistreerde files vier tot vijf keer hoger ligt. Dit komt bijvoorbeeld doordat één lange file uit de oude systematiek, straks wordt gesplitst in meerdere korte files. De filezwaarte neemt met ongeveer zeven procent toe.Naar verwachting stelt Rijkswaterstaat vanaf 1 juli 2005 het nieuwe systeem in gebruik. De invoering vindt in de zomerperiode plaats zodat eventuele kinderziektes eruit kunnen worden gehaald.

Bron:  Automatiseringsgids

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram