Politie beloont keurige rijders1170x

Aanstaande maandag start Regiopolitie Groningen met intensieve snelheidscontroles op de Groninger wegen. De controles vinden plaats in het kader van de campagne ‘Twijfel niet. Kén je limiet’. Met deze campagne willen Provincie Groningen en Regiopolitie Groningen meer duidelijkheid scheppen over de toegestane snelheid op de Groninger wegen. Behalve bekeuringen aan overtreders deelt de politie op wisselende plekken in de provincie aan keurige rijders een cd uit met een toepasselijk nummer van de Groninger rapband ‘Bond tegen Harries’. De komende weken worden iedere maandag enkele controles prijsgegeven op de website www.kenjelimiet.nl.

Onder weggebruikers bestaat grote onduidelijkheid over de maximumsnelheid op de Groninger wegen. Dat is gebleken uit een eerder door de ANWB in onze provincie gehouden wegbelevingsonderzoek. Deze onduidelijkheid leidt niet alleen tot veel ergernis op de weg, maar soms ook tot onveilige situaties.

Gebrekkige kennis

Een groot deel van de onduidelijkheid blijkt te wijten aan een gebrekkige of verouderde kennis van de verkeersborden en –regels bij de weggebruikers. Zo zijn veel mensen niet meer bekend met de basisregel voor snelheid: 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde kom tenzij borden anders aangeven. Ook blijken veel bestuurders niet te weten dat het maximumsnelheidsbord automatisch zijn geldigheid verliest wanneer deze bij de eerstvolgende kruising niet wordt herhaald. Bij een zonebord daarentegen geldt de aangegeven maximumsnelheid tot het einde-zonebord.

www.kenjelimiet.nl

Op de campagnewebsite www.kenjelimiet.nl zetten provincie en politie deze en andere belangrijke snelheidsregels en -borden nog eens op een rij. Ook is op de website te lezen wat de nieuwe lijnen op de weg met snelheid te maken hebben. De website biedt weggebruikers daarnaast de mogelijkheid zelf onduidelijke situaties aan de orde te stellen. Met kans op een gratis slipcursus kunnen bezoekers verder hun eigen kennis van de snelheidsregels en –borden toetsen in een kennisquiz.

Controles

De politie controleert de komende weken extra op snelheid. Hierbij wordt de cd – zo lang de voorraad strekt - uitgereikt aan keurige rijders. Een troost voor wie de komende maand de snelheidscontroles mist: het nummer ‘Ken je limiet’ van de Bond tegen Harries met bijbehorende clip is ook te downloaden op de website www.kenjelimiet.nl.Bron:  politie.nl

Melder: Mike

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram