Politie Discrimineert in advertentie

 

De politie overtreedt de wet door een vacature alleen voor vrouwen en allochtonen open te stellen. Dat stelt de Commissie Gelijke Behandeling. Het gaat om de functie Divisiechef Beheersondersteuning Drenthe, Friesland en Groningen.

In de zaterdag gepubliceerde personeelsadvertentie zegt de politie dat de functie exclusief is opengesteld voor vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een allochtone achtergrond.

Een voorkeursbeleid voeren mag, maar een groep mensen op voorhand uitsluiten mag niet, zegt een woordvoerder van de Commissie Gelijke Behandeling.

De commissie gaat vooralsnog niets met de zaak doen. Dat kan pas als een rechtbank om advies vraagt. Er is voor zover bekend geen vakbond of potentiële sollicitant naar de rechter gestapt omdat hij zich benadeeld voelt.

Een voorkeursbeleid houdt in dit geval in dat bij gelijke geschiktheid een vrouw of allochtoon wordt gekozen. Met het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de politie afgesproken dat meer vrouwen en allochtonen in de top komen.

Te licht

Dat beleid deed vorig jaar het nodige stof opwaaien. Eveline Rutten, werkzaam in de korpsleiding van het korps Kennemerland, werd naar voren geschoven als korpschef van de politie Zeeland. Zij werd echter te licht bevonden door de korpsleiding.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) weigerde echter een blanke man voor te dragen als nieuwe korpschef. Uiteindelijk werd alsnog een vrouwelijke korpschef gevonden in Letty Demmers-Van der Geest, zij ging toen samen met plaatsvervangend korpschef Els Brekelmans-Van Woensel het korps aansturen.

Blanke mannen

De politie Groningen, die over de advertentie gaat, laat weten dat de tekst ’misschien wat anders’ geformuleerd had moeten worden. "We bedoelden uiteraard dat de advertentie vooral gericht is op vrouwen en allochtonen. Maar blanke mannen mogen ook solliciteren", zegt een woordvoerder.

Een sollicitatie van een blanke man wordt volgens de woordvoerder gewoon in behandeling genomen. "We verwachten dan ook geen problemen." De politiewoordvoerder verwacht door de ontstane aandacht voor de advertentie overigens genoeg sollicitaties om er een geschikte kandidaat uit te pikken.

Brinkman

Oud-agent en PVV-Kamerlid Hero Brinkman stelt dat de politieman ’geen schijn van kans’ maakt ’in dit land’. Hij noemt het voorkeursbeleid idioot.


RTV Noord schreef: Vacature politie alleen voor vrouwen en allochtonen

Er is ophef ontstaan over een vacature van de politie in Noord-Nederland. Op de functie 'divisiechef beheersondersteuning' mogen alleen vrouwen en allochtonen solliciteren.

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling is dit in strijd met de wet en maakt de politie zich schuldig aan discriminatie. De politie ontkent dit en zegt dat er landelijk afspraken zijn gemaakt over de diversiteit in de top van het korps. De vacature wordt daarom niet aangepast.

 
 
Bron: Nu.nl
 
  15-6-2010  


|

FlitsKaart