Politie Drenthe onder toezicht Staat wegens wrakke financien

 

Minister Ter Horst van binnenlandse zaken heeft de Drentse politie onder financieel toezicht gesteld. Het korps heeft voor elke stevige uitgave, die niet in de begroting staat, de uitdrukkelijke toestemming van de minister nodig.

De maatregel hangt samen met de zware tekorten waarmee de Drentse politie kampt. Om uit de narigheid te komen heeft de leiding extra geld gevraagd aan het ministerie, voor de komende tien jaar zo’n 23 miljoen euro. Binnenlandse zaken heeft inmiddels 8 miljoen overgemaakt. De minister staat niet onwelwillend tegenover het verzoek de portemonnee nog verder te openen, maar voordat ze dat doet wil ze eerst goed zicht hebben op de achtergrond van de Drentse tekorten. Daartoe wordt een onderzoek op poten gezet. Dat moet eind dit jaar afgerond zijn.

 
 
Bron: Dagblad van het Noorden
 
  10-2-2008  


|

FlitsKaart