Politie gaat verkeer op 10 trajecten intensief controleren2236x

TILBURG: Het regionaal Verkeershandhavingsteam team gaat het verkeer op 10 zorgvuldig gekozen trajecten in de regio Midden en West-Brabant intensiever controleren. Jaarlijks vallen er veel doden en gewonden in het verkeer. Gelukkig is in de regio Midden & West Brabant het aantal dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren flink gedaald van 55 in 2005 naar veertig vorig jaar. Het aantal gewonden blijft nagenoeg gelijk (2777). Om deze cijfers verder te verlagen, wijzigt het Verkeershandhavingsteam (VHT) vanaf zaterdag 24 maart de strategie. De controles worden voor een groot deel verzorgd door professionele en gespecialiseerde politiemensen van het regionale team, waarbij nadrukkelijk wordt samengewerkt met de lokale politieteams.

De Politie Midden en West-Brabant heeft zich als doel gesteld om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. De inspanningen op landelijke speerpunten snelheid, helm, gordel, alcohol en rood licht om het aantal letselaanrijdingen te laten dalen is de afgelopen jaren zeker succesvol geweest. Afwijkend verkeersgedrag, zoals harder rijden dan de toegestane snelheid of rijden door rood licht, levert gevaarlijke situaties op in het verkeer en maakt ook anno 2007 nog onnodig veel slachtoffers. Vandaar dat de politie met deze controles automobilisten en andere weggebruikers wil wijzen op de risico’s van een te hoge snelheid, rijden onder invloed van alcohol of het rijden door rood licht. De controles worden aangepast aan de trajecten zelf. Als bijvoorbeeld blijkt dat op een bepaalde weg uit deze top 10 meerdere ongelukken gebeuren door te hard rijden, zal vooral op snelheid worden gecontroleerd. Natuurlijk blijft de politie ook op andere plaatsen in de regio actief met verkeerscontroles.

Korpschef Frans Heeres:”Het aantal slachtoffers moet verder omlaag. Het afgelopen jaar laat gelukkig weer een daling zien van het aantal verkeersdoden en letselslachtoffers, ook in de regio Midden en West-Brabant. Dat is een heel mooi resultaat, dat door goed samenwerken met andere partners tot stand is gekomen. Onze intensieve verkeerscontroles hebben zeker zijn vruchten afgeworpen, maar uiteindelijk zijn het de weggebruikers die het moeten doen. Steeds meer verkeersdeelnemers houden zich aan de verkeersregels. Verkeersveiligheid is en blijft in onze regio een absolute prioriteit. Elke dode of (zwaar) gewonde in het verkeer is er één te veel. Daarom gaan we door met onze controles. En dat gaan we nog meer doen op plaatsen waar het op basis van ongevalcijfers nog hard nodig is. Zonder pardon”.

Top 10
De top 10 die uit de bus is gekomen bestaat uit (provinciale) wegen en trajecten waar de afgelopen drie jaar meer dan zes letselaanrijdingen per traject zijn geweest. Op de 10 trajecten vonden in deze periode ruim 600 letselaanrijdingen plaats. Samen met andere partners, waaronder Gemeente, Provincie Noord-Brabant, Openbaar Ministerie en Veilig Verkeer Nederland, worden verkeersovertreders op deze plaatsen hard aangepakt. Daarnaast wordt publieksvoorlichting gegeven of worden andere (infrastructurele) maatregelen genomen.

De TOP 10

·Tilburg Ringbaan (noord, zuid en oost, west)

·N 282 Breda-Tilburg

·Breda Noordelijke Rondweg (Backer en Ruebweg, Nieuwe Kadijk, Tilburgseweg, Crogtdijk)

·N 259 Bergen op Zoom-Dinteloord

·N 289 Hoogerheide-Putte

·N 632 Tilburg-Dongen

·N 261 Tilburg-Waalwijk

·N 628 Roosendaal-Fijnaart

·N 260 Baarle-Nassau-Gilze

·N 263 Breda-Wernhout

SMS Alert

Zaterdagmorgen wordt kort voor aanvang van de eerste controle een SMS bericht verstuurd aan de ca. 60.000 deelnemers van SMS-Alert in de regio Midden en West-Brabant. SMS-Alert is een hulpmiddel om burgers te informeren over actuele veiligheidszaken door middel van een SMS-bericht. Het informeren en betrekken van burgers is eerste prioriteit. De informatie kan enerzijds gericht zijn op informatieoverdracht, anderzijds op het mobiliseren van burgers – wonend binnen een bepaalde wijk – om informatie rond een concreet incident te vergaren. SMS-Alert wordt alleen ingezet bij specifieke situaties die zich hiervoor lenen. Bij inzet is er voldoende capaciteit om gevolg te geven aan de wijkactivering.Bron:  Politie Midden en West Brabant

Melder: MarcoV

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram