Politie heeft wapen tegen lasershieldsx

AMSTERDAM - De Nederlandse politie beschikt sinds kort over een nieuw type lasergun, waarmee ook auto's die met een zogenaamd lasershield zijn uitgerust, betrapt kunnen worden bij het overtreden van de toegestane snelheid.Volgens verkeersofficier Koos Spee is er eindelijk een doeltreffend wapen dat kan worden ingezet bij het opsporen van notoire hardrijders die met gebruik van een lasershield of laserecho tot nu toe de dans wisten te ontspringen. Volgens schatting zijn er momenteel in ons land meer dan 5000 lasershields in omloop. Na een verbod eerder van de zeer populaire radardetector, denkt het openbaar ministerie nu onder alle omstandigheden snelheidsduivels adequaat op te kunnen sporen.Vorige week sprak de rechtbank van Leeuwarden nog twaalf automobilisten die een dergelijk stoorapparaat in hun voertuig hadden, vrij. Zij hadden verklaard dat de apparatuur werd gebruikt om de garagedeur of het tuinhek op afstand te openen. Twee bestuurders die wel toegaven een stoorzender aan boord te hebben om snelheidscontroles te frustreren, werden tot een boete van 225 euro veroordeeld. Eén automobilist kreeg een boete van 50 euro opgelegd.Verkeersofficier Koos Spee spreekt overigens tegen dat de vrijspraak van de automobilisten zoals hun advocaten beweerden, een flinke tegenvaller voor het openbaar ministerie was. "Er is nu voldoende aangetoond dat met een lasershield of laserecho de snelheidsmeting gefrustreerd wordt en dit als 'belemmering van een opsporingshandeling' strafbaar is. Het betrof hier overigens een aantal oude zaken waarin het onderzoek door de politie destijds niet voldoende is geweest. Hoewel ons uit onderzoek is gebleken dat in tegenstelling tot hetgeen Target Automotive en hun advocaat Anker beweren er absoluut geen garagedeur te openen is met de laserecho, controleert de politie dit tegenwoordig wel. Er is al verschillende keren geconstateerd dat zo iemand gewoon op driehoog woont en niet eens een garage of tuinhek heeft. Bovendien vind ik het ook onbegrijpelijk dat iemand zo'n zender voor 500 euro of meer koopt, terwijl bij elke bouwmarkt een complete set nauwelijks 100 euro kost", aldus Spee.Volgens de verkeersofficier is met de nieuwe lasergun, waarmee door een aantal politiekorpsen de afgelopen maanden in het geheim is getest, nu definitief een eind gekomen aan de problemen rond het wel of niet toestaan van de lasershield."Het maakt nu niets meer uit of een auto hiermee is uitgerust, want uit onze testen is gebleken dat snelheidscontroles niet langer gestoord worden door een lasershield. De nieuwe lasergun zendt een bepaalde code uit en die wordt weer terugontvangen, ook als de gecontroleerde auto met een laserecho is uitgerust. Het apparaat is ook door TNO goedgekeurd en op korte termijn gaan wij de eerste 20 à 30 nieuwe laserguns in gebruik nemen. Het heeft dus weinig zin meer om in een laserecho of shield te investeren. Op langere termijn zullen alle 200 oude laserguns worden vervangen. Het gaat uiteindelijk allemaal om de verkeersveiligheid en niet om automobilisten te pesten", zegt Koos Spee.

Bron:  Telegraaf

Melder: Wim
Chemical

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Natuurlijk gaat het niet om automobilist pesten, daarom komt dit bericht zeker ook zo kort na de rechtzaak waar bepaald is dat de lasershield niet strafbaar is.


Tevens is het zo dat dit soort projecten Europees aanbesteed moeten worden. Deze aanbestedingen houden wij nauwkeurig in de gaten. Tot op heden is er nog niets aanbesteed, dus kunnen we er vanuit gaan dat dit wederom een broodje Aap verhaal is. Het is ook nogal zonde van je spullen. Een Jenoptik LaserPatrol is alles behalve verouderd. Mr. Spee wil dus om 5000 mogelijke rijders met een laserjammer op de 7.5 miljoen automobilisten 20 a 30 stuks nieuwe lasergun aanschaffen a 5.500 Euro per stuk. In onze optiek zou Mr. Spee dit geld beter kunnen gebruiken voor meer toezicht op alcomobilisme, waar nu nauwelijks controle op is, maar wel een belangrijke bijdrage heeft in het aantal en ernst van verkeersongevallen.