Politie houdt te veel nieuws onder de pet

 

Zomaar enkele voorbeelden: in Steenbergen werd het afgelopen weekeinde voor de zoveelste keer ingebroken in het kruisgebouw van Thuiszorg Wes-Brabant. In ’t Laag bij Halsteren, in de totaal verlaten polder, brandde een auto volledig uit. De bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen. Curieus.

De politie Midden- en West-Brabant informeert dagelijks over gebeurtenissen die in haar werkgebied hebben plaatsgevonden. Over de zojuist genoemde voorvallen evenwel geen woord. Niet op de eigen internetsite, niet in de berichtgeving aan de pers.

Gewapende overval in Bergen op Zoom? Inval op een woonwagenkamp? Zware mishandeling van enkele portiers tijdens een Turkse bruiloft? Tienduizenden euro’s schade als gevolg van koperdiefstallen? Geen letter.

Het staat de politie uiteraard vrij om zaken te melden of juist niet. Aan de andere kant: de politie opereert wel in dienst van de samenleving. Die haar ook betaalt. Diezelfde samenleving heeft dan ook het recht om te weten wat er in de eigen regio gebeurt en welke prestaties de politie voor dat geld levert. Dat moet zo eerlijk en uitvoerig mogelijk. Uiteraard zijn er beperkingen, vanzelfsprekend zijn er zaken die in het belang van het onderzoek of de slachtoffers beter niet wereldkundig kunnen worden gemaakt. Maar waar ligt de grens? Heeft een burger er belang bij om te weten of er in zijn straat of wijk is ingebroken? De politie oordeelt van niet.

Daar schuilt een gevaar. Want er zijn juist heel veel burgers die wel graag willen weten of het dievengilde in hun straat actief is, waardoor extra oplettendheid geboden is. Toch vreemd dat de politie, die zelfs honden moest inzetten, niets meldt over een massale vechtpartij op de Grote Markt in Bergen op Zoom ’omdat er geen aangifte is gedaan’. Burgers zijn getuige en willen weten wat er is gebeurd.

Als de politie bepaalt wat diezelfde burger wel of niet moet weten, vertroebelt dat de kijk op de samenleving. Korpschef Frans Heeres stelde bij de presentatie van de jaarcijfers vast dat West-Brabant weer wat veiliger is. Ondanks een forse toename van het aantal straatroven, gewelddadigheden onder jongeren en huiselijk geweld. Maar als de burger nergens weet van heeft, dan zijn alle cijfertjes ook niet veel meer dan een monster zonder waarde. Het aantal overvallen is ten opzichte van 2006 met 2,2 procent gedaald. Dat is mooi, maar zegt niets over de ernst van de feiten. In Dinteloord vond onlangs nog een brutale ramkraak plaats. Niet gemeld.

Gebrek aan transparantie is niet alleen een bron van zorg van de lokale bestuurder, het wekt ook ergernis bij de man in de straat. Want beiden hebben haarscherp in de gaten dat de politie in de keuze van haar berichtgeving ’stuurt’ of zelfs manipuleert. Twee voorbeelden: vrijwel dagelijks wordt bekendgemaakt dat er een aanhouding heeft plaatsgevonden in verband met huiselijk geweld. Niet toevallig, want dat is ook dit jaar speerpunt in het eigen beleid. Ook dagelijks terug te vinden in de politieberichten: de aanhouding van drugstoeristen. Daar gaat geen knap speurwerk aan vooraf; ze zijn op afstand herkenbaar aan de Belgische of Franse kentekenplaten op de auto. Toch kiest de politie ervoor om juist die aanhoudingen wél te melden. Dat is geen toeval. Bergen op Zoom en Roosendaal betalen elk jaarlijks 144.000 euro uit eigen portemonnee (Courage-project) aan de bestrijding van drugsoverlast. Om daarvoor lokaal voldoende draagvlak te creëren én te behouden is het goed om te laten zien dat die extra investering van gemeenschapsgeld ook loont. Dat heet eigenbelang.

 
 
Bron: BN / De Stem (regio Roosendaal)
 
  18-1-2008  


|

FlitsKaart