'Politie in de fout bij boete op kenteken'

 

DOKKUM - Sommige snelheidsmetingen van de politie kunnen niet door de beugel. Vooral bij het 'op kenteken' verbaliseren worden veel fouten gemaakt.Dit meent Bert Mulder van het particuliere initiatief Flitsservice.nl. Volgens hem kunnen snelheidsovertreders vaak met succes in beroep gaan tegen dergelijke boetes.Bij het 'flitsen' van snelheidsovertreders delen agenten vaak boetes uit op grond van kentekens die door collega's vanuit een flitswagen via radio of portofoon zijn doorgegeven. De wet staat dat echter niet toe, aldus Bert Mulder, omdat alleen de ambtenaar die de overtreding constateert een bekeuring mag uitschrijven. ,,Alleen als de verkeersveiligheid in gevaar komt, mag er op kenteken geschreven worden.''Bovendien zou de politie vaak verzamelstaten van kentekens opstellen bij flitscontroles en later door een andere ambtenaar de beschikkingen laten schrijven. Wettelijk is het maken van een verzamelstaat niet toegestaan, ,,tenzij het niet anders kan'', aldus Mulder. Volgens hem maakt de politie echter vaak uit gemakzucht een verzamelstaat.Mulder baseert zich op uitspraken van Hoge Raad en een vonnis van de kantonrechter. De Hoge Raad besliste dat bij het noteren op kenteken moet gaan om geconstateerde verkeersovertredingen ,,zonder dat er voor de politie een reële mogelijkheid bestaat tot staandehouding''. Mulder: ,,Daarom is het belangrijk dat er bij de 'opmerkingen verbalisant' duidelijk wordt gemaakt om welke reden het niet mogelijk was de bestuurder staande te houden.''Verder sprak een kantonrechter uit dat ,,het nimmer de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest dat een ambtenaar, die van een collega hoort dat iemand een gedraging heeft gepleegd, op eigen titel aan die persoon een sanctie oplegt''. Mulder verwijst daarbij naar een website van het politieopleidingscentrum LSOP in Apeldoorn.Op die site staat echter ook dat de politie wel een overtreder staande kan houden en bekeuren, als op het proces-verbaal is aangegeven wíe er staande hield. Dat geldt bijvoorbeeld bij het uitlezen van filmrolletjes bij roodlichtcontroles: de 'beschikkende ambtenaar' koppelt dan de bekeuring ,,aan de constaterende ambtenaar als degene die de sanctie oplegt''.Volgens de woordvoerder van het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie gebeurt er niets onwettigs als 'de ene agent constateert en de ander schrijft'. ,,Dat is sinds jaar en dag zo en de procedure is niet verboden. Beide agenten zijn bevoegd als ambtenaar.'' Ook de verzamelstaten van kentekens kunnen door de beugel, aldus de woordvoerder. ,,Wel is het beleid dat als de lasergun gebruikt wordt, mensen bij een overtreding staande worden gehouden. Het is echter toegestaan om alleen het kenteken te noteren.''


 
 
Bron: Nederlands Dagblad
 
  22-11-2002  


|

FlitsKaart