Politie krijgt prestatiebeloning1070x

De politie Noord-Holland Noord heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een prestatiebeloning van 1,2 miljoen euro over het vorige jaar ontvangen voor de inspanningen die het korps heeft geleverd op het gebied van veiligheid.

’De resultaten van het korps dragen bij aan de positieve kentering die plaatsvindt op het gebied van veiligheid. Criminaliteit neemt af en uit onderzoeken blijkt dat mensen in ons werkgebied zich steeds veiliger voelen’ zo sprak waarnemend korpschef Nico Plug vanmorgen tijdens een vergadering van het Regionaal College in het gemeentehuis van Schagen.

Eén van de negen

Zoals bekend sluit BZK convenanten af met alle politiekorpsen. ’Noord-Holland Noord was één van de negen korpsen, van de in totaal 26, die aan de eisen voldeed en alle gewenste resultaten in 2006 heeft behaald’, aldus Plug.

Bij de beoordeling van de prestaties is ondermeer gekeken naar:

* het aantal verdachten dat Noord-Holland Noord bij het Openbaar Ministerie heeft aangeleverd (7020 zaken)
* de aanpak van geweld (1958 verdachten aangehouden)
* de aanpak van ergernissen op straat (50.000 boetes)
* alcohol in het verkeer (72.000 blaastesten en 1781 dossiers)
* de bereikbaarheid van de politie
* de acties van het korps om doelmatiger te werken

De prestatiebeloning van 1,2 miljoen euro die het korps ontvangt wordt opgenomen in de begroting en aangewend voor de algehele bedrijfsvoering.

Bron:  ActieHoorn

Melder: HUMPIE

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram