Politie meet snelheid auto's 'op bestelling'

 

De politie houdt steeds vaker 'op bestelling' snelheidscontroles. Onlangs kregen inwoners van Heeswijk-Dinther hun zin. Ondanks de vele sluisjes op de doorgaande weg werd er toch te hard gereden. De eerste die gesnapt werd, was een bewoonster.
Terwijl Lizzy Bolmers op de doorgaande weg in Heeswijk-Dinther met een lasergun snelheid van wagens controleert, houdt een collega van haar een automobilist aan.
(Foto Jan Verhoeff)
Plotseling komt een bewoonster van Heeswijk-Dinther vanaf haar oprit keihard achteruit de weg op gereden. De oude dame zet haar groene Mini Cooper in z'n één en scheurt met een noodgang richting het groepje agenten dat een paar honderd meter verder op de doorgaande weg de snelheid van passanten controleert. Op verzoek van buurtbewoners nog wel. Verbijsterd zien en horen de agenten hoe de vrouw snel opschakelt. De Mini komt steeds dichterbij. Agente Lizzy Bolmers heeft net op tijd het besef om haar lasergun op de wagen te richten en de snelheid te meten. Die is dan al 55 kilometer per uur, in de bebouwde kom, en de vrouw schakelt nog maar eens op. Lizzy kan haar vlak voor ze voorbij raast tot stoppen dwingen. De wagen aan de kant zetten weigert de bestuurster. "Ik moet om tien voor twaalf ergens zijn en dat is het nu, dus zeg het nu maar. Wat is er aan de hand?" De politieman heeft geen boodschap aan de afspraak van de vrouw en verzoekt haar voor de tweede keer de wagen aan de kant te zetten. Daar wordt de vrouw duidelijk gemaakt wat er aan de hand is. Ze had het overigens kunnen weten. Het zijn namelijk de bewoners van de doorgaande weg in Heeswijk-Dinther zelf die ervoor gezorgd hebben dat de politie hier zo ruimschoots aanwezig is. Sinds anderhalf jaar smeken de bewoners politie en gemeente iets te doen aan het vele sluipverkeer dat dagelijks voor hun huizen raast. Na tal van gesprekken tussen gemeente, politie en bewoners was het onlangs zo ver.Steeds vaker"We doen dit steeds vaker", vertelt Jan van der Donk van het team verkeershandhaving van de Bossche politie. Hij benadrukt dat de politie niet meteen op komt draven als bewoners daar om vragen. "We bekijken na zo'n verzoek eerst hoe gevaarlijk de betreffende weg is." In Heeswijk-Dinther bleek de doorgaande weg zeer gevaarlijk. De afgelopen vijf jaar gebeurden er 58 ongevallen met 23 gewonden. "Vervolgens hebben we met de gemeente, de eigenaar van de straat, gekeken hoe de weg ingericht was", vertelt Van der Donk. "Op ons aandringen zijn verkeersremmers zoals sluisjes aangebracht. Daarna hebben we metingen gehouden om te controleren of er nog steeds te hard gereden werd. Dat bleek het geval te zijn. Daarom zijn we nu bezig met controles." Die controles worden de komende tijd intensief gehouden. Vooral op de weg tussen Veghel en Berlicum wordt intensief gecontroleerd omdat die veelvuldig gebruikt wordt als alternatieve route voor de N279 langs het kanaal van Veghel naar Den Bosch. Omdat flitskasten vanwege de inrichting van de weg en de kosten voor de gemeente geen optie waren, werd gekozen voor onaangekondigde controles. De politie doet echter niet haar best om zich te verbergen. In opvallende jassen staan de agenten langs de weg. "We hebben ook borden aan het begin van Heeswijk en Dinther geplaatst", aldus Van der Donk. "Het gaat ons er niet om zoveel mogelijk mensen te pakken. De snelheid moet terug, daar gaat het om. Ik denk dat als we er veel gaan staan dat niet lang duurt." Het voordeel van de laserguns is dat de snelheid van wagens al op een afstand van twaalfhonderd meter gemeten kan worden. Wettelijk telt de overtreding pas als die geconstateerd is binnen vierhonderd meter. "Kijk", demonstreert Bolmers. "Je kijkt door dit schermpje, richt de rode laserpunt op de tegemoetkomende wagen en hij meet de snelheid."Veel personeelNadeel van laserguns is dat de methode veel personeel vergt. Behalve degene die het apparaat bedient, moeten er mensen zijn die de hardrijders van de weg halen en bekeuren. Voordeel is weer dat automobilisten, anders dan bij flitskasten, niet weten waar de agenten staan. Aan de andere kant van het dorp wordt de snelheid ook gecontroleerd. Daar met een wagen waar de flitsapparatuur ingebouwd is. De apparatuur is ruim afgesteld. Waar 50 gereden mag worden, wordt pas bekeurd als er een snelheid van 57 gehaald wordt. Op de bon staat dan dat de automobilist 54 kilometer per uur reed. De intensieve snelheidcontroles hebben volgens Van der Donk wel degelijk zin. "We doen dit nu anderhalf jaar. Het aantal verkeersslachtoffers is sindsdien met dertig procent gedaald. Ondanks dat de bestuurster van de Mini Cooper zelfs haar gordel niet draagt, komt ze weg met een berisping. Dat gebeurt niet met 105 andere automobilisten die deze dag in Heeswijk-Dinther betrapt worden. De snelste van hen rijdt met 88 kilometer per uur door het dorp waar vijftig kilometer per uur gereden mag worden. 
 
Bron: Brabants Dagblad
 
  23-4-2002  


|

FlitsKaart