Politiek debat over lagere snelheden

 

Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, Milieudefensie en Dierenbescherming willen de discussie over lagere maximumsnelheden in het autoverkeer weer op de politieke agenda zetten. Met het oog op de komende verkiezingen zijn de verkeerswoordvoerders en fractievoorzitters in de Tweede Kamer uitgenodigd om een daartoe ontwikkeld Manifest Rustig Rijden te ondertekenen. De drie organisaties nemen dit initiatief omdat het kortstondige kabinet Balkenende veel praatte over veiligheid, maar verkeersveiligheid geen issue was. De drie belangengroepen organiseren de komende maanden afzonderlijk en gezamenlijk activiteiten in het kader van Rustig Rijden. 3VO legt het accent op de bebouwde kom, waar een maximumsnelheid van 30 km per uur de regel zou moeten zijn. De Dierenbescherming richt zich op autowegen waar veel dierlijke slachtoffers vallen. Milieudefensie voert samen met bewonersgroepen acties bij snelwegen die dwars door steden lopen.Is 30 wel prettig hier? 

 

 

 

 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  12-4-2002  


|

FlitsKaart