'Politieke partijen durven auto niet aan te pakken'


ROTTERDAM - Lokale politieke partijen durven geen impopulaire maatregelen te nemen tegen het autoverkeer. Tot die conclusie komt Zuid-Hollandse Milieufederatie.Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die dinsdag worden gehouden, vergeleek de milieugroepering ongeveer honderd verkiezingsprogramma's in twaalf Zuid-Hollandse gemeenten met elkaar op de punten natuur en milieu.Slechts 58 procent van alle onderzochte politieke partijen noemt in het programma luchtvervuiling als probleem. „We hadden meer verwacht”, aldus I. Rodermans van de milieufederatie die erop wijst dat bijna geen enkele partij het probleem bij de bron durft aan te pakken. „Meer dan de helft van de partijen erkent het probleem van vuile lucht en ziet gezondheidsklachten die dat veroorzaakt bij inwoners. Maar als puntje bij paaltje komt, wil toch bijna iedere partij meer infrastructuur voor de auto en meer parkeerplaatsen.


Bron:  De Telegraaf

Melder: Maserati Teun