Politieman ontloopt verplichte rijcursus

 

Agenten lopen niet warm voor bijlessen om het eigen weggedrag te verbeteren. Hoewel er de afgelopen jaren flink wat schade is gemaakt met politiewagens, is de opkomst voor de verplichte opfriscursus maar mondjesmaat.

Volgens ingewijden hebben de afgelopen jaren slechts enkele duizenden van de 30.000 politiemensen de verplichte extra rijvaardigheidstrainingen gevolgd. Van het streven van voormalig politieminister Ter Horst, om alle dienders eens in de drie jaar een proeve van bekwaamheid te laten afleggen, lijkt weinig terecht te komen.

Politievakbond ACP zegt dat vorig jaar slechts 1600 agenten bij de Politieacademie zijn komen opdagen en wil opheldering van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie). „Dat zijn er dus veel te weinig en we zullen tijdens ons overleg de minister aan de tand voelen over de stand van zaken”, zegt vicevoorzitter Wiep van der Pal. „Ondanks het feit dat niet ieder korps op de academie de herhalingslessen volgt en ze in eigen beheer geeft, lijkt de politie behoorlijk achter te lopen en zijn veel dienders nog niet extra bijgeschoold."

Dat aanvullend rijonderwijs noodzakelijk is, bewijzen de meest recente cijfers van ongevallen waar agenten bij betrokken zijn. „In 2008 en 2009 waren dat 19.363 ongevallen waarbij schade aan een voertuig ontstond en werden 4569 schadegevallen doorgegeven aan de wa-verzekeraar. Bij de ongelukken kwamen vier politiemensen en één burger om het leven en raakten er 87 gewond”, meldt Ron Looije van de Raad van Korpschefs.

Politie Brababt-noord schreef: Rijopleidingen politie Brabant-Noord op peil

Dinsdagmorgen is in een landelijk dagblad de indruk gewekt dat het slecht gesteld is met de rijvaardigheidstrainingen voor agenten.

Project

Dat geldt in ieder geval niet voor de regio Brabant-Noord. Naar aanleiding van een rapport van enkele jaren geleden van de Raad van Hoofdcommissarissen, over het toegenomen aantal schades waarbij politievoertuigen betrokken zijn, is er een project van start gegaan in de regio. Iedere politieagent, in uniform of van de recherche, krijgt één keer in de drie jaar een rijvaardigheidstraining. Het project is gestart met een nulmeting van alle 900 kandidaten. Als bleek dat er bij die nulmeting aandachtspunten waren voor de individuele collega dan kreeg die direct een aanvullende opleiding. In juni 2011 hebben alle agenten van het korps de rijvaardigheidstraining gehad en begint men weer opnieuw.

Maatwerk

De regiopolitie Brabant-Noord heeft naar aanleiding van het rapport op eigen initiatief een rijopleiding ontwikkeld, Rijvaardigheidstraining Brabant-Noord, waarbij de politieagent in zijn dagelijkse praktijk wordt getraind. Zo kan de instructeur direct bepalen of de agent op het juiste niveau rijdt. Zo niet dan wordt dat direct getraind. Er wordt onder andere geoefend in het rijden van "spoedritten" en het herkennen van risicovolle situaties zodat hij zijn rijgedrag kan aanpassen. Agenten moeten een bepaald rijvaardigheidsniveau hebben om spoedritten te mogen uitvoeren. Die opleiding was een succes en er is een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Politie Academie, de regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord en Midden- en West Brabant.

Schade

Veel politieauto's rijden bijna 24 uur per dag. Ondanks het feit dat iedere agent een training krijgt zijn er toch regelmatig politievoertuigen betrokken bij aanrijdingen. Het exacte aantal is niet te zeggen maar het gaat om een forse schadepost volgens de verzekeringsmaatschappijen. Sommige aanrijdingen zijn bewust gemaakt, bijvoorbeeld ter aanhouding van een gevaarlijke vluchtende verdachte of voor een persoon die in levensgevaar verkeerd. Maar het is, ondanks de training, niet te voorkomen dat politievoertuigen zo nu en dan betrokken zijn bij aanrijdingen. Iedere agent zal er in ieder geval zijn uiterste best voor doen om dit te voorkomen.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  4-5-2011  


|

FlitsKaart