Politietop vernietigt kritisch rapport

 

De voormalige top van politiekorps Gelderland-Midden heeft een rapport over onvrede en wantrouwen onder het personeel binnen een van haar districten vernietigd en de opstellers van de rapportage zwaar bedreigd.

Dat hebben de schrijvers van het zogeheten rapport-Cohen en de toenmalige districtschef verklaard aan oud-rechercheurs die de misstanden bij het Gelderse korps voor de Nederlandse Politiebond (NPB) onderzochten. Rapport-Cohen werd volgens de districtschef in 2002 op last van toenmalig korpschef Kees Bakker door de papierversnipperaar gehaald. "De leiding deed een beroep op mij om de gelederen gesloten te houden en de vuile was niet buiten te hangen", stelt de districtschef. "Toen ik van Bakker de opdracht kreeg het rapport te vernietigen, moest ik daar wel aan voldoen."

Bakker ontkent dat hij opdracht gaf om het rapport-Cohen te vernietigen: "De districtschef heeft het destijds zelf ingetrokken. Hij heeft mij zelfs een brief gestuurd waarin hij dat aangeeft. Verder wil ik hier niets meer over kwijt."

Het rapport was opgesteld door twee adviseurs van een extern bureau dat door het korps was ingeschakeld om de problemen en onrust onder het personeel van district West-Veluwe-Vallei te onderzoeken. Toen zij hun in een second opinion bevestigde resultaten in een gesprek met korps toelichtten, zeggen de adviseurs te zijn bedreigd door het toenmalige hoofd personeel en organisatie. "Als jullie weigeren de inhoud van dit rapport aan te passen en niet alle negatieve zaken eruit halen, zal ik er persoonlijk voor zorgen dat jullie binnen de Nederlandse politie nooit meer aan de bak komen", kregen de twee naar eigen zeggen te horen.

Misstanden

De opstellers, een oud-rechercheur en adviseur van de Nederlandse Politieacademie, weigerden echter hun rapport te veranderen.

Volgens de opstellers en vroegere districtschef heeft commissaris van de Koningin Cornielje in zijn onderzoek naar de misstanden bij de Gelderse politie nauwelijks aandacht geschonken aan deze zaak.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  16-9-2009  


|

FlitsKaart