Prestatieafspraken voor de politie in 2007

 

In de prestatieafspraken voor de politie is in 2007 aandacht voor overlast en geweld, lokale politiezorg, de kwaliteit van de opsporing en het personeel. De zware en georganiseerde misdaad wordt in kaart gebracht.Dit hebben minister Donner (Justitie) en minister Remkes (BZK) afgesproken met voorzitter Cohen van het korpsbeheerderberaad.In vergelijking met de vorige prestatieafspraken uit 2003 ligt meer nadruk op kwaliteit, in plaats van kwantiteit.Concrete afspraken zijn bijvoorbeeld:* de politie biedt 40.000 extra zaken met een bekende dader aan het OM aan;


* veelplegers worden binnen 30 dagen na het eerste verhoor doorgeleid aan het OM;


* afspraken over beschikbaarheid, telefonisch bereikbaarheid en de tevredenheid van burgers over het laatste politiecontact.Korpsen kunnen een extra beloning krijgen als zij de afgesproken doelen halen.Er zijn voor 2007 geen afspraken gemaakt over het aantal processen verbaal dat de politie moet uitschrijven. De eerdere afspraken over boetes werden ruimschoots gehaald.Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de regionale colleges. De afspraken komen uiteindelijk in het Landelijk kader Nederlandse politie 2007 te staan.Dit is een update van dit bericht


 
 
Bron: Regering
 
  7-10-2006  


|

FlitsKaart