Prof. Smalhout wederom aan het woordx

Dezer dagen werd de 3V0-voorlichter Bert Woudenberg door de populaire SBS 6-misdaadverslaggever Peter R. de Vries per auto gevolgd. Daarbij bleek dat Bert meerdere malen verkeerstechnisch de fout inging. Hij overschreed regelmatig de maximumsnelheid. En niet zo'n beetje ook! Zijn grootste uitschieter was een snelheid van 142 kilometer per uur op een weg waar maar 70 kilometer mocht worden gereden. De veiligverkeersorganisatie 3V0 en de politie weten thans niet meer wat ze moeten zeggen.

3V0 is de bij de meeste Nederlanders nog absoluut niet ingeburgerde nieuwe naam voor wat sinds mensenheugenis Veilig Verkeer Nederland heette. Bert Woudenberg is daar de officiële woordvoerder van. Zo iemand heet in het hedendaagse Neder-Engels een 'anchorman'. Hij is iemand die met verve de lof van de talloze flitspalen, verkeersdrempels, rotondes en andere hindernissen bezingt. Nog kortgeleden uitte hij zich bij een persoonlijk onderhoud zeer afkeurend over 'wegpiraten' die wel tien kilometer te hard reden of die zich een radarverklikker of lasershield hadden aangeschaft.

Flitspalenoerwoud
Daar moesten zware boetes op komen te staan. Het was absoluut niet nodig om geflitst te worden, want je moest gewoon je cruisecontrole gebruiken, zei Bert. Dan kon je immers niks gebeuren. Zelf reed hij altijd met z'n cruisecontrole aan. Hij was het stralend voorbeeld van de uiterst brave en gehoorzame weggebruiker. En de verkeersofficier mr. Jacobus Spee, de officiële boswachter van het Nederlandse flitspalenoerwoud. had groot gelijk, zei Bert. Drie kilometer te snel op een totaal verlaten zesbaansweg om twee uur 's nachts moest genadeloos worden afgestraft.Want net als bij de Duitsers tussen 1940 en 1945 gold zowel bij 3VO als bij Spee het principe: 'Befehl is Befehl and Ordnung muß sein’. Evenwel gold dit kennelijk niet voor de spreekbuis van Veilig Verkeer. Die zou ,als zijn overtreding niet door Peter R. de Vries maar door een flitspaal was vastgelegd, niet alleen beboet zijn, maar zelfs zijn rijbewijs hebben kunnen inleveren. Snelle Bert is dus te vergelijken met een orthodoxe hel-en-verdoemenis zedenprediker die zelf ’s avonds in een bordeel te vinden is. Bert staat echter niet alleen met zijn miskleunen. Ook enige politiefunctionarissen wisten, na het controleren van hun flitspalen, het gaspedaal stevig in te drukken. Een politie auto scheurde zelfs tweemaal door rood licht.

Afbraakproces
Maar in Amsterdam beklaagt hoofdcommissaris Jelle Kuiper zich dat het geweld tegen politiefunctionarissen toeneemt. Agenten worden in elkaar geslagen, met stenen bekogeld of door het publiek in de steek gelaten als ze in problemen geraken. Deze week nog drukte een vandaal een brandende sigaret uit in het oog van een vrouwelijke politieagent. Oppervlakkig gezien lijkt er geen verband te bestaan tussen de klachten van Jelle Kuiper en de rel over de prominente verkeersovertreders. Maar die relatie is er wel degelijk. De politie is namelijk haar prestige en autoriteit bijna geheel kwijtgeraakt. Dat is een afbraakproces van meer dan 30 jaar geweest. Zo waren sinds de jaren zestig en zeventig uniformen uit den boze. Die accentueerden immers autoriteit, gezag, tucht en orde. En dát werd jarenlang als politiek incorrect en als een uiting van een cryptofascistische paramilitaire machomentaliteit beschouwd. Vandaar ook dat de hogere politiefunctionarissen het uniform zo min mogelijk droegen en overal verschenen in een onopvallend colbertkostuum. Agenten kwamen ook steeds minder op straat. Onlangs is uitgerekend dat de gemiddelde agent nog slechts negentien minuten per dag in het openbaar is te zien.

De politieorganisatie kost echter steeds meer geld. Zodoende is het systeem ontstaan dat de bekeuringen via flitspalen geheel zonder de aanwezigheid van een politieman verlopen en dan risicoloos jaarlijks meer dan 600 miljoen golden opbrengen. En dat alles voor het grootste deel geperst uit keurige burgers, die zich gewetensvol naar hun werk reppen en daarbij een paar kilometer per uur te snel rijden. Inmiddels liggen wel ongeveer anderhalf miljoen aangiften van criminaliteit onbehandeld op kastplanken en in bureauladen van de politie. Aangiften door dezelfde burgers die door flitsgoeroe mr. Spee en zijn cruise-control-apostel Bert Woudenberg financieel worden uitgekleed en door de politie onvoldoende worden beschermd. De Nederlandse justitie compliceert al tientallen jaren deze irritante situatie door een weerzinwekkend gedoogbeleid. Het naar huis sturen van criminelen, het met de mantel der politieke correctheid bedekken van misdrijven door allochtonen, het bestraffen van burgers die hun eigen bezit willen verdedigen en het ontslaan van agenten die te krachtig optreden tegen daders van een misdrijf. ZO is het publiek het respect voor de overheid, de justitie en de politie kwijtgeraakt. EN dat is een extreem rotte plek in onze samenleving die zowel bedreigend is voor de eenzame burger als voor de politie zelf, die elkaar langzamerhand als potentiële tegenstanders zijn gaan zien.

Als Snelle Bert voortaan wat minder hoog van de toren blaast en mr. Jacobus Spee zijn pokken-palen eens inruilt voor echte agenten van vlees en bloed, dan kan het misschien weer eens wat worden tussen de Ne­derlandse burgers en de po­litie, die ons dan wellicht wat beter beschermt en wat minder bekeurt.

Bron:  de Telegraaf

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Deze man verwoord precies de gedachten van velen, inclusief die van ons.