Provincie Fryslan zet fors in op verbeteren verkeersveiligheid ouderen

 

De provincie Fryslân maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van ouderen. In 2025 is mogelijk meer dan de helft van de verkeersslachtoffers ouder dan 65 jaar (extrapolatie cijfers SWOV 2007). Dit is het gevolg van vergrijzing, afnemende bevolkingsaantallen en toenemende mobiliteit. Samen met bewoners, instellingen en bedrijfsleven gaat de provincie de komende maanden in een aantal bijeenkomsten innovatieve oplossingen bedenken om de verkeersveiligheid van ouderen te verbeteren. De resultaten worden op 22 juni gepresenteerd.

“Verkeersveiligheid is een speerpunt, waar we nu al hard aan werken, maar we willen ons ook voorbereiden op de toekomst. Samen met de ouder van morgen willen we nu al maatregelen bedenken die veilige mobiliteit stimuleren. Tenslotte willen we allemaal zo goed en veilig mogelijk gebruik maken van onze gedeelde openbare ruimte, het Shared Space principe”, aldus gedeputeerde Piet Adema.

De provincie Fryslân werkt aan een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2010 - 2025. Dit plan richt zich qua leeftijd op vier doelgroepen. De eerste drie groepen zijn kinderen en jongeren in verschillende categorieën tot en met 24 jaar. Deze doelgroepen krijgen al veel aandacht in het landelijke verkeersveiligheidsbeleid. In tegenstelling tot de vierde doelgroep: ouderen. Omdat vanwege de verwachte bevolkingsontwikkeling het aantal verkeersslachtoffers onder Friese ouderen juist sterk zal toenemen, zet de provincie vooral in op verkeersveiligheidsoplossingen voor deze groep inwoners.

Ouderen: meest kwetsbare verkeersdeelnemers
Onderzoek toont aan dat ouderen de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers vormen en dat in de toekomst blijven. Nu is 33 procent van de verkeersslachtoffers ouder dan 65 jaar. Over vijftien jaar is dat mogelijk al meer dan de helft. Bovendien verandert de samenstelling van de bevolking. Mede als gevolg van de bevolkingsontwikkeling en schaalvergroting verdwijnen winkels en (zorg)voorzieningen. Met als resultaat dat ouderen, die een steeds grotere groep vormen in de samenleving, vaker en langer onderweg zijn.

Breed gedragen aanpak
Uitgangspunt bij het opstellen van het strategisch plan is een breed gedragen aanpak. Daarvoor organiseert de provincie een reeks bijeenkomsten. Met bewoners, overheden, (maatschappelijke) organisaties en instellingen, bedrijven en experts worden de problemen in kaart gebracht en gediscussieerd over creatieve en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een veilige mobiliteit van ouderen. De eerste discussiebijeenkomst is op 31 maart in Vrouwenparochie, op 14 april wordt met een andere regio gesproken. Kijk voor meer informatie ook op www.fryslan.nl/rof

 
 
Bron: RTV Noordoost-Friesland
 
  27-3-2009  


|

FlitsKaart