Provincies willen nieuwe belasting

 

De provincies willen een nieuwe belasting invoeren zodra de motorrijtuigenbelasting is afgeschaft. Dat bleek donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de kilometerheffing.

Een derde tot de helft van de provinciale begrotingen komt uit de motorrijtuigenbelasting. Die gaat echter vanaf 2011 geleidelijk verdwijnen als het kabinet de plannen voor invoering van betalen per gereden kilometer doorzet.

Het Interprovinciaal Overleg, de koepelorganisatie van provincies, voorziet in dat geval grote financiële problemen. Compensatie is volgens Marijke van Haaren van het IPO noodzakelijk, bijvoorbeeld via de introductie van een ingezetenbelasting.

VVD-parlementariër Paul de Krom beluisterde het betoog van Van Haaren met argwaan. „De afspraak was dat het per saldo niet meer zou gaan kosten”, aldus het Tweede Kamerlid, die al langer tegenstander van de kabinetsplannen is.

Van Haaren erkende dat de kosten voor de burger niet mogen toenemen als gevolg van de komst van kilometerbeprijzing en een eventuele nieuwe provinciale belasting. „Het moet budgetneutraal, dus zonder stijgende kosten voor de burger”, zei de IPO-vertegenwoordigster.

Ze kon nog niet zeggen hoe dat doel bereikt kan worden. „De concrete systematiek is nog niet zo ver uitgewerkt”.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  31-1-2008  


|

FlitsKaart