Publieksvriendelijk alternatief op flitspalen

 

De nationale cijfers van verkeersslachtoffers stijgen volgens enkele media berichten met 5%. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Australië stijgt het aantal slachtoffers met 5%. Een opmerkelijke internationale ontwikkeling!In de genoemde landen is de kritiek op het snelheidsbeleid zeer groot. In het Verenigd Koningrijk wordt het nationaal verkeerswetenschappelijke instituut sterk onder vuur genomen met kritiek. Ook in Nederland stijgt de kritiek op de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.De Transport Research Laboratory heeft sommige kritiek ter harte genomen en een nieuw onderzoek gepubliceerd. Er bestaat een deugdelijk alternatief op snelheidscontroles, publieksvriendelijk en veel effectiever.Het gaat om elektronische installaties die oplichten wanneer een auto voorbij rijdt. In Nederland wordt deze techniek ook al gebruikt. De Britten zijn er alleen veel verder in gegaan, hebben er meer mee geëxperimenteerd en hebben deze techniek veel langer en beter onderzocht. In Nederland is de toepassing van oplichtende borden lang niet zo adequaat toegepast als aan de overkant van de Noordzee.SWOV valt vaak terug op de vuistregel dat één kilometer per uur sneller rijden voor 3% meer verkeersrisico zorgt. De Britse onderzoekster Marie Taylor (TRL) heeft twee wetenschappelijke studies uitgevoerd om dit te bewijzen. SWOV heeft Taylor dan ook als betrouwbare referentie voor haar eigen standpunten.Marie Taylor heeft ook meegewerkt aan het onderzoek van de elektronische installaties. Dit is belangrijk omdat Taylor als betrouwbare referentie van SWOV in dit onderzoek dingen beweert die regelrecht tegen SWOV’s officiële standpunten indruisen.De kern van waarheid die in de vuistregel zit is, dat er situaties bestaan waarbij het beter is om je aan de limiet te houden. Als iedereen zich aan de limiet houdt, dan ontstaat er vanzelf meer veiligheid bij die enkele situaties waar het overschrijden inderdaad gevaar oplevert. Een analogie is, dat je als je nooit een drukke weg oversteekt, je nooit betrokken raakt bij een aanrijding. Dat geld dus ook midden in de nacht als er geen verkeer op die weg is.Een ander belangrijk punt dat in het onderzoek wordt genoemd is, dat het overschrijden van de limiet bijna nooit tot een ongeval zal leiden. In het onderzoek wordt de toegift gedaan dat limieten vaak ongeloofwaardig zijn zo ook de handhaving hiervan. Dat is het punt wat de publieke acceptatie van snelheidshandhaving ondergraaft. Snelheidslimieten zijn star en slaan daarom zeker niet te allen tijde op die gevaarlijke situatie die men op het oog heeft.De elektronische borden zijn hier anders in. Deze borden zijn nauwelijks nog gezien in Nederland, in de vorm zoals de Britten het hebben toegepast. De elektronische borden zijn geplaatst bij gevaarlijke bochten en kruisingen. Op het bord staat de limiet vermeld, maar ook een symbool van een bocht of een kruispunt. De weggebruiker wordt dus geattendeerd op het naderende gevaar. Uit onderzoek blijkt dat de weggebruiker dit soort borden zeer zeker waardeert, omdat men het gevaar herkent. De rijsnelheid daalt dan ook op zeer effectieve wijze en uit eigen beweging.Men heeft tien jaar met deze borden geëxperimenteerd. De resultaten zijn verbluffend! De elektronische borden wisten het aantal verkeersslachtoffers met gemiddeld 26% terug te dringen, terwijl flitspalen in dezelfde regio’s het aantal slachtoffers met slechts 17% wisten terug te dringen.Belangrijk is, dat deze borden voorzichtig worden ingezet. Basis uitgangspunt van de maatregel was namelijk dat men op verantwoorde en geloofwaardige wijze met snelheid en gevaarzetting wilde omgaan. De maatregel is bedoeld als toepassing buiten de bebouwde kom. In Nederland valt ongeveer 45% van alle verkeersslachtoffers in het buitengebied. Wanneer men het land volplant met deze borden gaat de geloofwaardigheid dus vanzelf verloren!Het onderzoek van Winnett & Wheeler 2002 biedt een serieus alternatief op flitspalen. Na tien jaar onderzoek blijkt deze maatregel nog steeds zeer effectief. Vergelijk dit met intensieve snelheidshandhaving waarmee men na zeven jaar slechts een karig resultaat heeft behaald en dat in alle landen waar het wordt toegepast.De elektronische borden zijn niet milieu vriendelijk en zijn niet goed voor de staatskas. Ze zijn wel goed voor de verkeersveiligheid. SWOV wordt met dit uitstekende alternatief opgezadeld met een gewetenskwestie, waarin zij via haar gedrag zal aangeven aan welke kant ze staat.

 
 
Bron: Flitsservice
 
  15-3-2004  


|

FlitsKaart