Puntenrijbewijs

 

Hoewel het puntenrijbewijs een logischerwijs goede ontwikkeling lijkt te zijn voor de verkeersveiligheid, blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn. Het is een strafverhogende maatregel, niets meer, niets minder. Onterecht wordt de maatregel vergeleken met de situatie in Duitsland, onterecht omdat de Duitse verkeershandhaving niet te vergelijken is met de Nederlandse.De situatie dient juist vergeleken te worden met de Britse situatie, omdat daar een puntenrijbewijs bestaat en de intensiteit van verkeershandhaving bijna vergelijkbaar is met de Nederlandse.In het Britse is sinds de invoering van intensieve snelheidshandhaving om die reden een trendbreuk geweest in de daling van het aantal verkeersslachtoffers, zowel dodelijke slachtoffers als ziekenhuis gewonden. Hoe komt dit? Dit komt omdat verkeer zich niet aan logische regels houdt. Er is een groot verschil tussen beoogde gedragsverandering en de werkelijke gedragsverandering.Dit verschil zorgt voor vele extra verkeersdoden in het Verenigd Koninkrijk. Het werkelijke effect is, dat de maatregel in samenspel met de huidige intensiteit van handhaving de “inzet van het spel” verhoogt. De Britse ervaring leert, dat die hogere inzet leidt tot onvoorspelbaar gedrag in de buurt van een handhavinglocatie, met extra verkeersdoden tot gevolg.De extra verkeersdoden en ziekenhuis gewonden die vallen vanwege het verschil tussen beoogd verkeersgedrag en werkelijk verkeersgedrag is een trend die zich ook in Australië voordoet.Ook in Nederland vallen extra gewonden vanwege dit verschil, echter het is tot nu toe voornamelijk bij gewonden gebleven. Wanneer de strafmaat verhoogd wordt, via het puntenrijbewijs, zal ook in Nederland een negatieve trend zichtbaar worden, naar dezelfde ontwikkeling als de Britten en Australiërs in het verleden al hebben ervaren.Het puntenrijbewijs is om die reden levensgevaarlijk te noemen.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  2-4-2004  


|

FlitsKaart