Puntenrijbewijs: Twee vrouwen maken de dienst uitx

De representatieve democratie heeft er weer een afzichtelijk Paard van Troje bij. In naam van Europa moet nu het puntenrijbewijs worden geïntroduceerd. Er bestaan nauwelijks automobilisten die dit een fantastisch idee vinden, terwijl twee Tweede Kamerleden samenwerkend op papier een democratische meerderheid hebben om het puntenrijbewijs te introduceren.Het gaat om mevrouw Sharon Dijksma van de PvdA en mevrouw de Pater-de Meern van het CDA. Twee vrouwen die blijkbaar een meerderheid van de bevolking representeren. Die meerderheid wordt gebaseerd op de stem die wij uitbrachten bij de vorige verkiezingen. Blijkbaar opent die stem de jacht voor onze democratische ongeleide projectielen.Beide vrouwen zijn redelijke mensen, echter volharden zij in de stellingname voor het puntenrijbewijs. Dat gaat absoluut werken, natuurlijk. Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid sprak haar terughoudende verwachting uit over een positief succes van deze maatregel.Het samenspel van het puntenrijbewijs en strenge snelheidscontroles heeft in diverse Angelsaksische landen geleid tot frustratie van de verkeersveiligheid. Slim aangepakt, de PvdA en het CDA willen geen puntaftrek voor snelheidsovertredingen.Nu nog niet, maar ons land wemelt van fundamentalisten en wie zegt dat de snelheidsaanpak in een volgend kabinet waar de PvdA in deelneemt niet alsnog die punten geeft voor het dieper intrappen van het gaspedaal. De introductie van het puntenrijbewijs zet de deur open om de maatregel te verscherpen. Die verscherping kan natuurlijk ook gebruikt worden als milieuwapen om de hoeveelheid verkeer terug te dringen. Maak de veroordeling zeer scherp en het aantal automobilisten wordt teruggedrongen door zoveel mogelijk rijbewijzen te vernietigen. Gezien de omstandigheden mag de toekomst zeker niet in vertrouwen tegemoet worden gezien.Inhoudelijk op de korte termijn wordt het puntenrijbewijs ook al op zeer merkwaardige wijze ingezet. Puntaftrek vindt plaats bij het overschrijden van de alcohollimiet, het doorrijden na een aanrijding en bij het negeren van roodlicht.Hoewel het overschrijden van de alcohollimiet het meest verkoopbaar is, heeft de rechter momenteel genoeg mogelijkheden om straffen op te leggen aan veroordeelden. Als een strafverzwaring wenselijk is, kan men ook die rechter meer mogelijkheden geven, daarvoor hoeft niet de hele bevolking een puntenrijbewijs te krijgen. In dit geval worden alle automobilisten onder grotere druk gezet vanwege het wangedrag van enkelen.Nog vreemder is het voorstel van puntaftrek bij het doorrijden na een aanrijding. Het rijbewijs is een officieel document dat de betekenis heeft dat een bestuurder rijvaardig is. Het doorrijden na een aanrijding heeft niets met rijvaardigheid te maken. Mensen zijn soms zo geschrokken dat zij irrationele dingen doen, bijvoorbeeld zo snel mogelijk naar huis rijden om bij te komen van de schrik. Om die reden moeten mensen in dit soort gevallen zich binnen 24 uur bij een politie bureau melden, na een aanrijding. Ondanks de paniekerige acties van een betrokken persoon, heeft de aanrijding zelf meer met rijvaardigheid te maken, dan het doorrijden. Natuurlijk kun je als automobilist gewoon pech hebben en is de gebeurtenis van een aanrijding ook niet altijd een reden om aan rijvaardigheid te twijfelen. Puntaftrek vanwege het doorrijden na een aanrijding slaat daarom de plank mis. Dit feit ís een misdrijf, in analogie met het alcohol argument kan men ook de rechter meer mogelijkheden geven om zulke gevallen zwaarder te straffen. Het is nog steeds onnodig om iedereen met een puntenrijbewijs op te zadelen.Puntaftrek vanwege het door roodlicht rijden heeft waarschijnlijk de grootste consequenties. Laten wij wel weten, het negeren van roodlicht is een zaak die heel erg veel verkeersslachtoffers eist. Het is zeker een zeer groot probleem.Een stukje geschiedenis, want de wereld is nu eenmaal niet zwart wit. Roodlicht camera’s hadden tot gevolg dat er minder ongevallen plaatsvonden ná de stopstreep, terwijl het aantal ongevallen vóór de stopstreep juist toenam, dit door buitensporige remacties. Introductie van Roodlicht Snelheid camera’s loste beide problemen op.Hoewel het negeren van roodlicht absoluut een verkeersveiligheid probleem is, vragen sommige gemeentes wel om moeilijkheden. Neem de gemeente Wageningen die een beleid instelde om ’s nacht alle verkeerslichten op rood te zetten, zodat iedereen moest afremmen. Hiermee werd de snelheid uit het verkeer gehaald. Kortom, er is geen pest te zien en mensen rijden daarom eigenlijk voor een begripvolle reden door rood. Het Wagening’s systeem heet “traffic calming”.Puntaftrek wegens door rood rijden kan alleen bij staandehouding. De flitspaal kan dus niks doen met je punten. Alleen als de politie je aan de kant zet (en je rijbewijs bekijkt) kan er dus sprake zijn van puntaftrek.Natuurlijk heeft het puntenrijbewijs nog grotere gevolgen. Wanneer de hulpdiensten door moeten rijden en een auto blokkeert de doorgang, dan zal deze weggebruiker minder bereidt zijn om door rood te rijden om baan te maken voor de hulpdienst. Dat is nu al een probleem bij camera’s, maar de camera’s zijn maar een geldboete. De druk wordt met het puntenrijbewijs vergroot er zullen zeker automobilisten zijn die onder die druk bezwijken. Introductie van een puntenrijbewijs voor roodlicht negatie is één, maar het communiceren over de gevolgen hierover is een tweede. Sprookjes over het puntenrijbewijs moeten zeer zeker worden ontkracht in onze samenleving, wil deze maatregel niet een contraproductief effect hebben.Inzake het negeren van roodlicht mag best wel gezegd worden dat men zich eerst beter kan concentreren op de faciliteiten (onterechte roodlicht geving) en de handhaving kan verbeteren, voordat men de strafmaat gaat verhogen.Eigenlijk is de invoering van het puntenrijbewijs, zoals het momenteel wordt voorgesteld niet meer dan symboolpolitiek. Puntaftrek gaat niet over rijvaardigheid maar over strafverzwaring van ernstige handelingen. In het geval van roodlicht is het puntenrijbewijs een theoretisch succes terwijl in de praktijk dit tot grote gevolgen leidt. Alle rijbewijsbezitters worden gestraft voor het wangedrag van enkelen. Een beter alternatief is, om meer Roodlicht Snelheid Camera’s te planten op problematische kruispunten. Het ergste facet aan het puntenrijbewijs is, dat het misbruikt kan worden door milieufundamentalisten. Hoewel de eerste uitvoering van deze maatregel redelijk lijkt, zet het tegelijkertijd een deur open die automobilisten niet open willen hebben. Het wantrouwen naar de toekomst is groot en volkomen terecht.Het is belachelijk dat twee vrouwen democratisch representatief zijn voor een maatregel die 10 miljoen rijbewijsbezitters treft. Het helemaal idioot dat de maatregel maar weinig verband heeft met de verbetering van de verkeersveiligheid. De contraproductieve effecten zullen ongetwijfeld zeer groot zijn.Twee vrouwen in de politiek maken de dienst uit voor wat betreft het puntenrijbewijs. Zij maken wellicht meer kapot dan je lief kunt zijn. Twee mensen besluiten voor 10 miljoen rijbewijsbezitters. Het is abstract en buiten iedere realiteit.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram