PvdA wil lagere boete bij eerste verkeersovertreding

 

Wie zich voor het eerst schuldig maakt aan te hard rijden of aan een andere verkeersovertreding moet minder hard gestraft worden.
Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid Duco Hoogland, laat hij weten aan NU.nl.

Veelplegers daarentegen moeten volgens hem juist geconfronteerd worden met hogere boetes.

Met de maatregel wil Hoogland het effect van de boetes verbeteren. Hij wijst erop dat de Rekenkamer eerder oordeelde dat hogere boetes maar een beperkt effect hebben op de verkeersveiligheid.

Bestraffend
"Iemand die een keertje een kleine verkeersovertreding maakt, honderden euro's beboeten helpt de verkeersveiligheid niet vooruit", stelt Hoogland. "Boetes moeten er zijn om gevaarlijk gedrag te bestraffen, niet om de staatskas te vullen", licht hij toe.

Hoogland wil niet aangeven hoe ver de boetes voor 'first offenders' naar beneden kunnen. Het gaat hem vooral om de vraag of de boetes als melkkoe voor de overheid dienen of er zijn om de verkeersveiligheid te vergroten.

Hij hoopt dan ook dat met zijn voorstel het leereffect van de boetes wordt verbeterd. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert is verbaasd over het voorstel van Hoogland.

Volgens hem stelde zijn partij vorig jaar al voor om de boetes voor veelplegers te verhogen en was de PvdA daar toen tegen.

Zwaarder straffen
Donderdag debatteert de Tweede Kamer met minister Melanie Schultz (Infrastructuur) over verkeersveiligheid. De VVD hamert daarbij vooral op het zwaarder straffen van zwaardere overtredingen.

VVD-Kamerlid Barbara Visser zal daarom voorstellen autobestuurders die onder invloed zijn van drugs of alcohol, harder aan te pakken. Ze wil dit onder andere doen door het invoeren van hogere straffen, het geven van meer bevoegdheden aan de politie en het aanscherpen van de regeling bij recidive.

Ook pleit ze voor mogelijkheden om de auto in beslag te kunnen nemen.

=====
NOS.nl schreef: Bijval en kritiek op PvdA-plan verkeersboetes

Veel oppositiepartijen zien wel wat in het plan van de PvdA voor een progressief boetesysteem in het verkeer, maar ze plaatsen er ook kritische kanttekeningen bij.

PvdA-Kamerlid Hoogland wil dat de boetes voor een eerste lichte verkeersovertreding omlaag gaan en dat mensen die vaker over de schreef gaan juist meer betalen.

Radicaal anders
Het CDA zegt in een reactie al langer voor een radicaal ander boetestelsel te zijn. Kamerlid Van Helvert benadrukt dat zijn partij al eerder heeft voorgesteld mensen die bijvoorbeeld een kleine overtreding op de snelweg begaan alleen een waarschuwing te geven. Mensen die keer op keer in de fout gaan, zouden juist hogere boetes moeten krijgen. Van Helvert vraagt zich af waarom de PvdA nu opeens ook voor dat plan is.

De SP reageert op een soortgelijke manier. Volgens Kamerlid Bashir is het idee interessant genoeg om verder uit te werken. Maar hij benadrukt dat ook zijn partij hier al eerder mee is gekomen.

Melkkoe
PVV-woordvoerder Madlener wil beginnen met het minder beboeten van kleine snelheidsovertredingen. Hij kan zich "iets voorstellen" bij het plan om zware vergrijpen strenger te bestraffen.

D66 is het ermee eens dat boetes geen melkkoe moeten worden. Kamerlid Van Veldhoven vindt het daarom prima om het systeem tegen het licht te houden. Maar het over de hele linie verlagen van de eerste boete noemt ze "te kort door de bocht".

Coalitiegenoot VVD ziet weinig in het PvdA-voorstel. Volgens Kamerlid Visser moet het principe zijn 'hoe groter het gevaar, hoe zwaarder de straf'. Dat mensen hogere boetes krijgen als ze vaker in de fout gaan, gebeurt volgens de VVD nu ook al.

Bron NOS.nl
======

De Telegraaf schreef: Van der Steur wil boetestelsel herzien

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) onderzoekt of hij het boetestelsel voor verkeersovertredingen op de schop kan nemen. Hij gaat kijken naar een „fundamentele herijking van het boetegebouw”, zei hij donderdag in de Tweede Kamer.

Hij gaat hiervoor overleggen met onder meer politie en het Openbaar Ministerie. „Voor mij is veel mogelijk”, zei de minister. Hij wil onder meer kijken of hij auto's kan afpakken die onverzekerd rondrijden. Verder verklaarde hij recidivisten harder te willen aanpakken.

Ook het voorstel van Duco Hoogland van de PvdA om automobilisten die keer op keer de fout in gaan een hogere boete te geven, neemt de bewindsman mee in zijn onderzoek. Hoogland wil mensen die voor het eerst op de bon gaan voor een lichte overtreding (zoals te hard of door rood rijden) juist een lagere boete krijgen.

Hoogland waarschuwde wel dat zijn plan budgetneutraal moet zijn. „Het mag geen gat in de begroting slaan.”

CDA en SP steunen het progressieve boetesysteem waar de PvdA naar streeft. Beide partijen hebben in het verleden soortgelijke voorstellen gedaan. Farshad Bashir (SP) sprak van „voortschrijdend inzicht” bij de PvdA. GroenLinks is tegen het plan. „Het is meten met twee maten”, oordeelde Liesbeth van Tongeren.

Volgens Van der Steur wordt het geen „gemakkelijke operatie”. Hij wees er ook op dat zijn voorganger al een reeks maatregelen heeft genomen om recidivisten aan te pakken. Zo worden verscheidene overtredingen (zoals het negeren van een stopteken van de politie) die voorheen met een boete werden afgedaan, sinds 1 januari via het strafrecht aangepakt.

Van der Steur wil voor het kerstreces met een plan komen.

Bron De Telegraaf

 
 
Bron: NU.nl
 
  28-5-2015  


|

FlitsKaart