PVV verzoekt om afschaffing mobiele controles en verhoging flitsmarge

 

De PVV heeft gisteren 2 moties naar voren gebracht om 1 van de grootste ergenissen van doorrijdend Nederland aan te pakken, namelijk: Minder flitsen en meer boeven vangen. Lees onderstaande moties van PVV lid Leon de Jong:

Motie VAO Verkeersveiligheid
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mobiele snelheidscontroles op hoofdwegen kunnen leiden tot levensgevaarlijke panieksituaties,

constaterende dat het gebruik van mobiele radarapparatuur kan leiden tot schrikreacties bij weggebruikers waardoor onlangs 2 motorrijders om het leven zijn gekomen,

voorts constaterende dat de meeste ongevallen plaatsvinden binnen de bebouwde kom en niet op hoofdwegen,

verzoekt de regering het gebruik van mobiele radarapparatuur op hoofdwegen af te schaffen en het gebruik er van te beperken tot zogenaamde risicowegen binnen de bebouwde kom,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verkeersdeelnemers, door het gebruik van de huidige flitsmarge van 7 km/h op hoofdwegen, worden gedwongen om krampachtig op de snelheidsmeter te letten,

constaterende dat 90% van de snelheidsovertredingen wordt veroorzaakt door een minimale overtreding van deze marge tot maximaal 15 km/h, hetgeen een van de grootste ergernissen is onder de verkeersdeelnemers,

verzoekt de regering de flitsmarge op hoofdwegen te verhogen naar 15 km/h,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

 
 
Bron: Partij voor de Vrijheid
 
  15-12-2010  


|

FlitsKaart