Radardetector-detector volkomen legaal

 30-09-2004 - In tegenstelling tot de berichten van vanochtend, is de detector die de politie gebruikt om bestuurders met een radardetector op te sporen volkomen legaal. Volgens advocatenbureau Anker & Anker uit Leeuwarden zou het apparaat in strijd zijn met Europese wetgeving. De betreffende wetgeving is echter niet van toepassing op apparatuur die de overheid gebruikt op gebieden die onder het strafrecht vallen. Het ministerie van Economische Zaken, die toezicht houdt op deze wetgeving, bevestigt dat de radardetector-detector níet illegaal is.Niet van toepassing

Volgens Anker & Anker voldoet de radardetector-detector (RDD) niet aan de richtlijn voor ontvangstapparatuur van radiosignalen (EN 300 440), die voorschrijft dat alle radio-apparatuur aan een aantal technische vereisten voldoet. Deze richtlijn is echter niet van toepassing op de RDD. Er staat letterlijk dat de richtlijn niet van toepassing is ‘op apparatuur die uitsluitend wordt gebruikt bij (…) activiteiten van de staat op het gebieden die onder het strafrecht vallen’. De RDD wordt dus volkomen legaal gebruikt om overtreders van het verbod op de radardetector aan te pakken. Op dit moment rijden er naar schatting nog een kleine 70.000 automobilisten met een verboden radardetector.
 
 
Bron: Verkeershandhaving
 
  30-9-2004  


|

FlitsKaart