Radardetectorverbod goedgekeurd

 

De ministerraad heeft vrijdagmiddag op voorstel van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat besloten het verbod op radardetectoren op 1 oktober te laten ingaan. Radardetectoren, oftewel radarverklikkers, zijn apparaten die bestuurders van voertuigen waarschuwen voor snelheidscontroles. Het gebruik van radarverklikkers ondermijnt deze snelheidscontroles waardoor de verkeersveiligheid negatief wordt beïnvloed. Een verbod op radardetectoren geldt al geruime tijd in België, Frankrijk en Zwitserland.Het verbod richt zich zowel op de handel in deze apparaten als op de aanwezigheid ervan in voertuigen. Dat betekent dat ook de verkoop van radardetectoren per 1 oktober 2003 is verboden. De betrokken ministeries werken op dit moment nog aan een ruimer verbod. In de toekomst worden waarschijnlijk ook apparaten verboden die lasergun-metingen van de politie verstoren.

 
 
Bron: BVOM
 
  4-11-2003  


|

FlitsKaart