’Radargun van politie is illegaal’x

LEEUWARDEN - De zogeheten radardetector-detector (RDD) die de politie sinds kort gebruikt voor opsporing van illegale radarverklikkers, blijkt illegaal te worden ingezet.
Uit onderzoek is gebleken dat het apparaat niet voldoet aan de Europese richtlijnen en zodoende niet mag worden gebruikt om automobilisten die nog rondrijden met een detector in de auto op de bon te slingeren. Dat stelt advocaat Hans Anker.De jurist, die in het bezit is van het rapport dat is opgesteld door het onderzoeksbureau Dare Consultancy, heeft naar aanleiding daarvan gisteren onmiddellijk de Voedsel en Waren Autoriteit ingeschakeld en gevraagd actie te ondernemen tegen de rdd.De uitkomsten van het onderzoek betekenen een forse tegenslag voor justitie in de strijd tegen notoire hardrijders. Het openbaar ministerie, dat het rapport gisteravond ook heeft ontvangen, dacht juist met de RDD de radarverklikker definitief van de Nederlandse wegen te kunnen verbannen.De RDD werd dit voorjaar met veel tamtam gepresenteerd. Verkeersofficier Koos Spee schafte er 26 aan, à 1800 euro per stuk. Het apparaat blijkt auto’s die zijn voorzien van een radarverklikker te kunnen detecteren.

Dit tot grote frustratie van de naar schatting 70.000 automobilisten in ons land die, ondanks het verbod sinds 1 januari 2004, nog altijd met een radardetector rondrijden.
Het rijden met een radardetector levert een boete op van 250 euro en het apparaat wordt in beslag genomen. In het eerste halfjaar zijn 1728 detectoren in beslag genomen.
De RDD spoorde in de eerste maand al 500 overtreders op.Volgens Anker blijkt nu echter dat de rdd in strijd is met de geldende richtlijn voor ontvangstapparatuur van radiosignalen (EN 300 440).De RDD blijkt volgens het rapport de geldende maximale normen bovendien zo ernstig te overschrijden, dat het absoluut onmogelijk is het apparaat met behulp van enkele simpele kunstgrepen alsnog aan de letter van de wet te laten voldoen.
Hierdoor is de rdd per definitie onbruikbaar geworden, een kostenpost voor Spee van 46.800 euro.Terugvorderen

Bovendien kan het schadebedrag nog veel verder oplopen, omdat automobilisten die door de RDD hun verklikker zijn kwijt geraakt, een goede kans maken deze via de rechter terug te kunnen vorderen wegens onrechtmatig verkregen bewijs. Justitie zal dan tevens de betaalde boete van 250 euro moeten terugstorten. Hans Anker zegt dan ook op korte termijn een proefproces te starten om de rechtbank hier een uitspraak over te laten doen.Anker: „Justitie heeft apparatuur gebruikt die in strijd is met de regelgeving. Dat is natuurlijk absurd. Want als je je als burger aan de regels dient te houden, dan mag je verwachten dat de overheid dat zeker doet.”

Bron:  Telegraaf

Melder: 81kw

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram