Rapport VROM: verkeersinfarct onafwendbaar960x

Welke maatregelen er ook komen, Nederland stevent af op een ernstig verkeersinfarct in en rond de steden. Dat blijkt uit onderzoek van VROM, dat RTL Nieuws in handen heeft.

Kilometerheffing
De kilometerheffing zal geen files oplossen. De drukte op de wegen neemt alleen maar sterk toe, staat in de Verkenning Ruimtelijke Opgaven. Het onderzoek is bedoeld voor minister Cramer en richt zich op de periode 2020-2040.

Parkeerplaatsen
Volgens het onderzoek breiden de files op de snelwegen zich uit en lopen ook de op- en afritten vast. Bovendien komt er in de grote steden een nog schreeuwender tekort aan parkeerplaatsen. Ondergronds parkeren wordt geadviseerd als oplossing.

Verdubbeling
De oorzaak is een verwachte snelle groei van het aantal auto’s. Nu telt Nederland 6,5 miljoen auto’s; in de prognose is het meest voorzichtige scenario een groei van 20%, naar 7,7 miljoen. Het worst case scenario gaat zelfs uit van een verdubbeling, naar 12 miljoen auto’s rond 2040.

Vergrijzing
De redenen voor die groei zijn de groeiende welvaart en de vergrijzing. De nieuwe generatie ouderen zal veel vaker een auto rijden dan de huidige, blijkt uit het onderzoek. Reizen met de trein zal niet toenemen. Ook dat is een gevolg van de vergrijzing, want de ouderen van de toekomst mijden straks trein.

Bron:  Rtl Nieuws

Melder: Opa TRP
Dikke Leo

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram