RDD illegaal? Justitie verzint vast wel iets.x

In reactie op het bericht in de Telegraaf hedenochtend over de
radardetectordetector:


Flitsservice vermoedt dat Justitie en Politie zich hier vast wel onderuit wurmen. Ze krijgen of vrijstelling, of zeggen dat ze vrijstelling hebben en zullen ongehinderd doorgaan met het in beslag nemen van detectors 'vanwege de
verkeersveiligheid'. Flitsservice.nl vindt de heksenjacht, die Justitie en Politie uiteraard ontkent, zeer opmerkelijk. De wetgeving is totaal niet door rechters getoetst aan Europese wetgeving. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld trajectcontroles, waarin Justitie en Politie zelf een
proefproces uitlokten door een agent te snel door de poortjes te laten rijden. Dit om te bepalen of het volautomatisch bekeuren van automobilisten toegestaan is.


Behalve de advocaten Anker en Anker geeft Flitsservice juridisch advies aan diegenen van wie de detector in beslag is genomen. Daartoe staan nu enkele bezwaar- en klaagschriften op de website van Flitsservice. Binnenkort zal daar ook een pleidooi aan worden toegevoegd, zodat men op basis hiervan zelf de verdediging kan voeren voor de rechtbank. Je hebt namelijk geen advocaat nodig om voor de rechter te verschijnen in eerste instantie.


Flitsservice stelt zich op het standpunt dat het detectorverbod in strijd is met art. 10 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Dit artikel waarborgt het recht op vrije informatievergaring. Een radardetector is niets anders dan een informatieverzamelaar van lokatie's waar radarcontroles gehouden worden. Frustrerend voor de Politie, maar zeker niet verboden. Controlelokatie's worden door tal van methodes doorgegeven,
zoals radio, RDS, SMS en Flitsservice.nl. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in eerdere vragen van kamerleden juist gezegd deze manieren van waarschuwen niet te kunnen verbieden, vanwege datzelfde art. 10 EVRM. Een radardetector
hindert niets. Een radardetector informeert.

Bron:  Flitsservice.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram