Reactie op aanbevelingen ANWB inzake problemen A15

 

Vandaag publiceert de ANWB haar aanbevelingen voor de problemen op het stuk A15 tussen Valburg en Tiel. Hieronder onze reactie daarop die wij ook gemaild hebben naar de ANWB.

Beste ANWB,

Met verbazing zit ik de aanbevelingen van de ANWB te lezen. Inhaalverbod voor vrachtwagens, ja logisch, dat belemmert ernstig de doorstroming, maar vervolgens pleit u voor snelheidsverlaging voor personenauto’s zogenaamd om de snelheidsverschillen terug te brengen. Juist dat is nou de oorzaak van de ellende op de A15, evenals op vele andere snelwegen. Je krijgt namelijk exact hetzelfde effect als met inhalende vrachtwagens.

Personenauto’s die met 90-95 km/u vrachtwagens gaan inhalen. Het gevolg zal zijn dat op de linkerstrook lange colonnes met auto’s zullen rijden, die dicht op elkaar rijden, waarna een rechtsrijdende 90 rijder zich ertussen zal proppen met als gevolg remmen en de gevreesde kop-startbotsingen.

Zo stond ik gisteren spontaan stil op de A27 tussen Bilthoven en Hilversum. Oorzaak, vrachtwagen, 100-110 rijders die naar links komen, het vertikken hun snelheid aan te passen (lees: te verhogen) om het overige verkeer niet te hinderen, vervolgens alles op de rem en willen er nog een paar 100-110 rijders zich naar de linkerstrook begeven. Vervolgens kon de linkerstrook daardoor weer op de rem en stond ik vervolgens op de noodrem.

Dit zijn dezelfde mensen die met 80 een snelweg oprijden bij het eerste blokje, waardoor de 100-110 rijders naar de linkderstrook vluchten en de 120 – 130 rijders weer op de rem kunnen. Dagelijkse kost op de A50 bij Epe, dagelijkse kost op de A27 bij Zeewolde, Huizen, Hilversum en vooral bij Bilthoven. Op de A6 staan regelmatig spookfiles tussen Almere en Lelystad thv het Haje restaurant. Ook hier veroorzaakt door mensen die het vertikken om de snelheid te verhogen bij een inhaalactie naar 130. Ook bij Almere Haven identiek hetzelfde, te langzaam de snelweg op en vervolgens weigeren snelheid te maken, waardoor de file ook niet oplost. Vroeger had het KLPD opzwaaiers in dienst om mensen te motiveren om eens gas te geven, om ruimte te maken. Niet dat het veel hielp... ze vertikten het gewoon.

Deze mensen rijden allemaal te langzaam voor de situatie. Ze belemmeren de doorstroming aanzienlijk. Bij de enquetes van het project A7Veilig komt ook steeds maar weer naar voren dat te langzaam rijden, te langzaam inhalen, te langzaam invoegen de top 10 aanvoert van frustraties.

Vergelijk het met een perron waar 2 drukke spitstreinen aan komen met 1 trap naar het stationsgebouw. Iedereen komt bij de trap en dan zijn er een paar die stapje voor stapje de trap opgaan. Heel rustig, want dat is veiliger zo is ze jarenlang wijsgemaakt. Erachter proberen mensen zich om deze langzame traplopers te wringen, daarbij elkaar duwend, wat weer de nodige agressie opwekt en af en toe valt er eentje de trap af. De rustige traploper heeft dit allemaal niet door en bestempelt al die mensen die wel normaal en vlot de trap af willen als aso’s die het maar rustiger aan moeten doen. Ze gaan zich ook beklagen bij Rover (de reizigers organisatie) als die de vraag stelt waarom er toch zoveel mensen van de trap afvallen, waarna Rover met het advies komt dat iedereen rustiger de trap af moet en pleit voor hekjes zoals bij een skilift. Nee, dat zal de doorstroming bevorderen...

Als iedereen nu vlot de trap neemt, even wat vlotter op dat moment, en daarna, als er weer ruimte is, weer hun eigen rustige tempo gaan lopen, zouden er een stuk minder mensen vallen en zou de doorstroming verbeteren.

Flitsservice.nl

Bericht ANWB:

Het Gelderse deel van de A15 zit aan het einde van de capaciteit en het is duidelijk dat de personenauto’s en vrachtwagens elkaar onbedoeld in de weg zitten. Verschil in snelheid en in rijgedrag leidt geregeld tot gevaarlijke situaties en ook tot (ernstige) ongevallen. De ANWB heeft de ervaringen van de gebruikers samengevat en voorstellen geformuleerd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze zijn besproken met de belangenbehartigers van het vrachtverkeer en onder de aandacht gebracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De enorme hoeveelheid verkeer vraagt op de langere termijn een verbreding van de weg. Gelet op de verkeersveiligheid kan daar niet op gewacht worden en de ANWB stelt voor om op korte termijn matrixborden in te zetten, de op- en afritten te verbeteren, het inhaalverbod uit te breiden en de maximumsnelheid te verlagen voor personenauto’s.

Door op- en afritten te verlengen, opritten te voorzien van doseersystemen en de wegmarkering aan te passen kan plotseling remmen worden voorkomen. Dit leidt makkelijk tot kop-staartbotsingen. Daarnaast pleit de ANWB voor het verkleinen van snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers. Dat wordt bereikt als de maximum snelheid van de personenauto’s wordt verlaagd in combinatie met een uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens.

De ANWB hoopt dat de minister in beantwoording van Kamervragen met maatregelen komt om de verkeersveiligheid op de A15 snel te verbeteren.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  30-8-2013  


|

FlitsKaart