Reageer: Meldpunt verkeersborden

 

De ANWB en het ministerie van Verkeer en Waterstaat lanceren in april een meldpunt verkeersborden. Weggebruikers kunnen hier onduidelijke, slecht leesbare of zelfs onjuiste verkeersborden melden.

Bij dit punt kunnen weggebruikers terecht met vragen en opmerkingen over verkeersborden die langs rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen staan. Uiteraard kunnen weggebruikers opmerkelijke situaties nu ook al melden bij gemeenten.

De ANWB zal de opmerkingen van de weggebruikers verzamelen en doorspelen aan de verantwoordelijke wegbeheerders. De beheerders gaan op hun beurt aan de slag om verbeteringen aan te brengen. De bond wil met dit initiatief een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.

TNO heeft onlangs onderzoek gedaan naar de toestand van verkeersborden. Op basis van deze bevindingen raadt TNO aan nog eens goed te kijken naar de regelmaat en de manier van onderhoud van verkeersborden en verkeerstekens.

Uw ervaringen

Om de ernst van het probleem te kunnen inschatten heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de ANWB gevraagd samen deze inventarisatie van ongewenste situaties met verkeersborden uit te voeren.

Wat zijn uw ervaringen met verkeersborden? Staan er bij u in de buurt onduidelijke of onjuiste borden? Vermeld ze in het forum of lees de reacties van anderen.

 
 
Bron: ANWB.nl
 
  2-12-2009  


|

FlitsKaart