Rechtbank en OM knoeien met akten

 

Het openbaar ministerie en de strafgriffie van de Leeuwarder rechtbank knoeien af en toe met akten om te verhullen dat een officier van justitie in een zaak te laat hoger beroep heeft aangetekend. Als een officier van justitie net te laat is met zijn appèlverzoek, vervalst de griffie soms de datum.

De knoeierij slaat bij de advocatuur in als een bom. ,,Dit is schokkend'', zegt strafpleiter Hans Anker desgevraagd. ,,We hadden al het bange gevoel dat er af en toe zoiets gebeurde, maar je kan moeilijk op de laatste appèldag op een stoel voor de deur van de griffie gaan zitten om het te checken.''

Ankers kantoorgenoot Tjalling van der Goot: ,,Dit is der fansels absolút by troch. Asto net mear betrouwe kinst op de ofsier en de griffy is it ein fier te sykjen. Do moatst blyn op dizze lju oankinne.'' Een verdachte zou zo'n oprekking van de beroepstermijn nooit voor elkaar krijgen, zegt hij.

De praktijk kwam aan het licht bij de behandeling van een verder onbeduidende politierechterzaak door het gerechtshof. Een man uit Donkerbroek werd vorig jaar tot zijn verrassing voor het hof gedaagd, nadat zijn raadsman bij navraag op het eind van de laatste dag van de beroepstermijn nog te horen had gekregen dat de officier van justitie geen beroep tegen zijn vrijspraak had ingesteld.

Het gerechtshof concludeert dat de officier op de laatste dag (vrijdag 14 december 2007) pas tegen vijven een briefje met zijn appèl op de onbemande griffie had bezorgd. De balie gaat al om half vijf dicht. Volgens vaste rechtspraak markeert het sluitingsuur van de griffie het einde van de beroepstermijn.

De maandag erna maakte de griffie er een akte bij met een valse datum (die van de vrijdag) en zond het dossiertje naar het gerechtshof. Het hof noemt deze manier van doen ,,onjuist'' en verklaarde de officier niet-ontvankelijk.

 
 
Bron: Leeuwarder Courant
 
  30-1-2009  


|

FlitsKaart