Rechter dubt over bonnen

 

TERNEUZEN - De kantonrechter doet pas over twee weken uitspraak over de snelheidscontrole die de politie vorig jaar in de Axelsestraat in Terneuzen hield en waar vele honderden bekeurden het niet mee eens waren.Kantonrechter C. Kool deelde dat gisteren mee tijdens de zitting. Negen mensen maakten hun bezwaren tegen de controle nog eens kenbaar. Pikant detail: ook drie mensen van de Zeeuws-Vlaamse politie zijn bekeurd. Zij zijn het eveneens niet eens met de controle die een collega 7 juli vorig jaar hield.
De drie begingen de snelheidsovertreding buiten diensttijd. Een van de politiemannen liep in een uur tijd zelfs tegen drie bekeuringen aan, voor een totaalbedrag van 300 euro.BordenKern van het bezwaar tegen de snelheidscontrole is dat de borden die een maximumsnelheid van dertig -in plaats van vijftig kilometer per uur aangaven- nauwelijks tot niet zichtbaar waren in het woud van borden, dat in verband met wegwerkzaamheden in de Axelsestraat stond.
"Dit is geen verkeerscontrole zoals die behoort te zijn", betoogde een van de twee agenten die op de zitting aanwezig waren. "De overheid is hier zwaar in gebreke gebleven. Het was gewoon een grote willekeur aan borden die daar geplaatst waren, tegen de voorschriften die daarvoor gelden in."
Officier van justitie H. den Hartog bestreed dat. "Je behoort als weggebruiker goed op te letten welke snelheid je op een bepaalde plaats mag rijden." Den Hartog voerde verderop in de behandeling van de zaak nog aan, dat 'iedereen op een gegeven moment op elke slak zout gaat leggen'. "En dan wordt uit het oog verloren waar het eigenlijk om gaat, namelijk de verkeersveiligheid."
Discussie
Kantonrechter Kool wees de officier er op zijn beurt op, dat wel aan alle wettelijke eisen voor een snelheidscontrole moet zijn voldoen. "Je kunt niet zeggen, daar gaan we eventjes aan voorbij." Anderzijds schoof Kool ook een argument van 'de tegenpartij' van justitie aan de kant. Advocaat W. Suijkerbuijk betoogde dat het maatschappelijk gezien ter discussie staat of je voor snelheidsovertredingen tot tien kilometer per uur -zoals het gros van de 670 overtredingen in de Axelsestraat- wel bekeuringen uit moet schrijven.Wettelijke norm"Ik kan als rechter niet in mijn eentje een wettelijke norm aan de kant zetten. Ik ga niet zeggen dat het onzin is dat je bij 85 kilometer per uur een bekeuring krijgt. Ik word ook wel eens geflitst en wat je dan denkt is niet geschikt voor publicatie", aldus Kool.
De afweging die de kantonrechter te maken heeft, is of de gewraakte controle rechtmatig is geweest. Het verzoek van de mensen die er beroep tegen aantekenen, is de opgelegde boete te reduceren tot nul euro.

 
 
Bron: BN de Stem
 
  7-3-2002  


|

FlitsKaart