Rechter: 's nachts 130 km op A2 blijft toegestaan

 

Automobilisten mogen 's avonds en 's nachts maximaal 130 kilometer per uur blijven rijden op de A2 tussen Maarssen en Vinkeveen. De bestuursrechter heeft de bezwaren daartegen van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen, alsmede enkele omwonenden verworpen.

De rechter vindt dat de toename van luchtverontreiniging en lawaai die overigens binnen de normen blijft, niet opweegt tegen de positieve effecten: een geringe tijdswinst, een consistent snelheidsbeleid en de beleving van de weggebruiker.

De A2 tussen Utrecht en Amsterdam telt hier 2x5 rijstroken. Veel automobilisten hadden vooral 's nachts moeite zich aan de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur te houden die er eerst gold. Het regende er boetes van de trajectcontrole. Overdag is dat nog altijd het geval als de limiet 100 kilometer per uur is.

De Tweede Kamer nam eind oktober een motie aan waarin ze minister Schultz van Haegen opriep ook overdag de limiet op te trekken tot 130 kilometer per uur. De minister gaf toen aan de uitspraak van de rechter te willen afwachten.

 
 
Bron: Algemeen Dagblad
 
  22-12-2015  


|

FlitsKaart