Rechter verwerpt afsluiting Waaldijk1418x

De Stichting Meldpunt Wegafsluitingen (SMW) heeft met succes de afsluiting van de Oosterhoutsedijk / Waaldijk door de gemeente Nijmegen aangevochten bij de rechtbank. De rechter heeft het beroep van de SMW gegrond verklaard en het besluit van de gemeente Nijmegen vernietigd. Hierdoor kan de gemeente de dijk niet meer afsluiten voor gemotoriseerd verkeer in de weekenden tussen 1 april en 30 september.

De gemeenteraad heeft in 2003, op verzoek van Groen Links, het politieke besluit genomen om alle dijkwegen binnen de gemeente Nijmegen zoveel mogelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het feit dat het hier gaat om alle dijkwegen is wat dat betreft veelzeggend. Wanneer het bijvoorbeeld alleen zou gaan om gevaarlijke (dijk)wegen waar met enige regelmaat te hard wordt gereden dan zou dit nog ten doel kunnen hebben de verkeersveiligheid te vergroten. Doordat er echter geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende dijkwegen is duidelijk dat vergroten van de verkeersveiligheid niet het doel is van de afsluiting maar dat het er kennelijk alleen maar om gaat een voor alle weggebruikers toegankelijke openbare weg te veranderen in een fietspad ter bevordering van recreatief fiets- en wandelverkeer.

In 2005 is hiertoe een tijdelijke afsluiting gerealiseerd gevolgd door een besluit om de bewuste weg met ingang van 2006 voortaan elk jaar (gedurende de zomermaanden) in de weekeinden af te sluiten voor auto- en motorverkeer. De weg zou daarmee het exclusieve domein worden van wandelaars, fietsers, skeelers en mensen te paard. De ‘bewoners’ zouden dan kunnen genieten van hun welverdiende rust en extra smakelijke melk produceren, mensen wonen er namelijk niet aan het bewuste stuk dijk, alleen koeien. Een absurd besluit in de ogen van de SMW waartegen dan ook direct bezwaar is gemaakt bij de gemeente. Wanneer iedereen zich aan de geldende verkeersregels houdt, en tevens rekening houdt met andere weggebruikers, dan is er namelijk geen enkele reden te verzinnen die deze afsluiting rechtvaardigt. Omdat de gemeente de bezwaren van de SMW heeft verworpen is vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank.

De rechtbank is, samen met de SMW, van oordeel dat het verkeersbesluit niet voldoet aan de eisen die de Wegenverkeerswet (WVW) daaraan stelt. De gemeente noemt weliswaar drie doelstellingen, genoemd in artikel 2 van de WVW, als motivering, namelijk: - de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en de beperking van overlast, hinder en milieubelasting.

De gemeente kan echter niet aannemelijk maken waarom deze doelstellingen gediend zijn met dit besluit. De gehouden verkeerstellingen worden door de gemeente gebruikt om te beargumenteren dat de afsluiting niet tot overlast leidt in de Groenestraat, de weg waar het verkeer zich naartoe zal verplaatsen bij afsluiting van de dijk. Het feit dat er weinig motorvoertuigen over de dijk rijden betekent echter tevens dat de afsluiting van de dijk voor het doorgaande verkeer niet of nauwelijks bijdraagt aan verbetering van de veiligheid of beperking van overlast, hinder en milieubelasting op en in de omgeving van de dijk. De gemeente stelt voorts dat het terugdringen van het gemotoriseerde verkeer ten goede komt aan de veiligheid, dat de rust op en om de dijk toeneemt en dat er meer ruimte voor het voet- en fietsverkeer komt. Deze stelling is naar het oordeel van de rechtbank echter te algemeen om als voldoende motivering te kunnen worden aangemerkt. De rechtbank concludeert daarom dat het besluit in strijd is met artikel 2 van de WVW nu onvoldoende is gemotiveerd waarom de genoemde doelstellingen het besluit kunnen dragen. Reden voor de rechtbank om het beroep van de SMW gegrond te verklaren en het besluit te vernietigen.

Natuurlijk gaat het de gemeente ook helemaal niet om de verkeersveiligheid of het milieu. In het besluit noemt de gemeente namelijk ook de echte redenen waarom het besluit is genomen: de recreatieve en toeristische functie van de dijk te bevorderen en bijdragen aan een aangenaam verblijfsklimaat. De politieke wil om af te sluiten is echter geen (door de wet) erkende reden om een verkeersbesluit te nemen.

De SMW is verheugd dat de rechtbank het besluit van de gemeente heeft vernietigd en roept de gemeente op om de rechterlijke uitspraak te respecteren en te stoppen met deze (en andere) onnodige afsluitingsplannen.

Bron: SMW

De Stichting Meldpunt Wegafsluitingen (SMW) is een samenwerkingsverband van belangenorganisaties voor automobilisten en motorrijders, de stichting Pro Auto en de Motorrijders Actie Groep (MAG).

Voor meer informatie:
http://www.meldpuntwegafsluitingen.nl

===
Wat ging vooraf: (gevonden via zoekwoord waaldijk op MAG site)
===

Afsluiting Waaldijk aangevochten
Gepost op Donderdag, 28 september, 2006 door redactie @ 11:38

De Stichting Meldpunt Wegafsluitingen (SMW) gaat naar de rechter om de afsluiting van de Oosterhoutsedijk / Waaldijk door de gemeente Nijmegen aan te vechten. De gemeenteraad heeft in 2003, op verzoek van GroenLinks, het politieke besluit genomen om alle dijkwegen binnen de gemeente Nijmegen zoveel mogelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In 2005 is hiertoe een tijdelijke afsluiting gerealiseerd. Mede op basis van een interne (niet openbare) notitie, na evaluatie van deze zogenaamde proefafsluiting, heeft de gemeente het besluit genomen om de bewuste weg voortaan elk jaar (gedurende de zomermaanden) in de weekeinden af te sluiten voor auto- en motorverkeer. De weg wordt dan het exclusieve domein van wandelaars, fietsers, skeelers en mensen te paard. De ‘bewoners’ kunnen dan genieten van hun welverdiende rust en extra smakelijke melk produceren, mensen wonen er namelijk niet aan het bewuste stuk dijk, alleen koeien. Een absurd besluit in de ogen van de SMW waartegen dan ook direct bezwaar is gemaakt.

Joop de Jonge van SMW: "Wanneer iedereen zich aan de geldende verkeersregels houdt, en tevens rekening houdt met andere weggebruikers, dan is er geen enkele reden te verzinnen die deze afsluiting rechtvaardigt. Als een enkele motorrijder of automobilist bijvoorbeeld te hard zou rijden dan kan hiertegen door de politie worden opgetreden. Stel je voor dat alle wegen waarop wel eens te hard wordt gereden zouden worden afgesloten, dan zou er waarschijnlijk geen enkele weg in Nederland open blijven. In een dergelijk geval is er een veel betere oplossing, namelijk handhaving door de politie. Nu de gemeente op grond van politieke motieven echter vasthoudt aan haar besluit is de zaak voor de SMW duidelijk, de rechter zal hierover moeten oordelen".

De Stichting Meldpunt Wegafsluitingen (SMW) is een samenwerkingsverband van belangenorganisaties voor automobilisten en motorrijders, waar ook de Motorrijders Actie Groep (MAG) deel van uitmaakt. De SMW stelt zich ten doel openbare wegen toegankelijk te houden voor alle weggebruikers door samen met wegbeheerders te zoeken naar andere oplossingen.

Kijk voor meer informatie over de MAG op:
http://www.motorrijdersactiegroep.nl
Kijk voor meer informatie over SMW op:
http://www.meldpuntwegafsluitingen.nl

Bron:  motorrijdersactiegroep

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram