Recidive in het verkeer harder aangepakt

 

De ministerraad heeft ingestemd met een plan van aanpak van minister Donner van Justitie, mede namens minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, om recidive in het verkeer harder aan te pakken.Personen die verkeersdelicten plegen zullen in een nog in te voeren puntensysteem sneller hun rijbewijs kwijtraken. Tevens wordt voorgesteld een glijdende schaal in te voeren voor de hoogte van de boetes.Veel te hard rijden wordt naar verhouding zwaarder gestraft.
Het kabinet werkt momenteel aan een puntensysteem. Het uitgangspunt daarbij is dat als een bestuurder binnen vijf jaar opnieuw een ernstig verkeersdelict pleegt, zijn rijbewijs automatisch wordt ingetrokken door de rechter. Het betreft hier delicten zoals excessieve snelheidsoverschrijdingen, rijden onder invloed en het veroorzaken van een verkeersongeval. De betrokken weggebruiker zal dan opnieuw een rijbewijs moeten aanvragen. Naar verwachting zal het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet nog voor de zomer in consultatie kunnen worden gegeven aan de adviesorganen.Daarnaast neemt het kabinet een aantal maatregelen om notoire snelheidsovertreders aan te pakken. Door de intensivering van het verkeerstoezicht met bijvoorbeeld videosurveillance zal het aantal staandehoudingen stijgen. In de loop van 2004 krijgt de politie de beschikking over twintig extra auto’s met videosurveillance.Verder ontwikkelt het kabinet een systeem waarin de hoogte van de boete meer dan voorheen afhankelijk is van de ernst van de overtreding. Op dit moment is de verhoging van de geldboete voor elke te hard gereden kilometer vrijwel identiek. In het nieuwe boetesysteem wordt de stijging progressief vastgesteld. Er is dan sprake van glijdende boeteschalen. Bovenmatig te hard rijden wordt dan naar verhouding zwaarder bestraft. De invoering van dit nieuwe boetesysteem is te verwachten op 1 januari 2006.

 
 
Bron: Miniterie van Algemene Zaken
 
  15-5-2004  


|

FlitsKaart